افق روشن
www.ofros.com

٢هزار نفر از كاركنان تاید واتر در آستانه اخراج

خبرگزاری کار ایران                                                                               سه شنبه ٧ مهر ۱٣٨٨

جمعی از کارکنان شرکت تایدواتر در نامه ای به آقایان طاهری مطلق مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی وکردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی از به خطر افتن امنیت شغلی ٢ هزار نفرازکارکنان این شرکت ابراز نگرانی کردند.
به گزارش ایلنا در این نامه با بیان این که آیا می دانید با واگذاری شرکت تایدواتر به بخش ظاهرا خصوصی آینده این شرکت را نابود کردید، آمده است: آیا می دانید در طول یک سال که اصل ۴۴ قانون اساسی را ظاهرا اجرا کردید باعث اخراج و یا ترک کار شایسته‌ترین پرسنل متخصص تایدواترکه در واقع به نوعی سرمایه ملی بودند، شدید؟ زیرا بعد از مدت کوتاهی آنها دریافتند مالک جدید دنبال کار اقتصادی نیست؟ آیا می دانید این مشکلات ازکجا ناشی شدند؟
در ادامه نامه فوق با اشاره به دخالت‌های بسیار زیاد موسسه مهر اقتصاد ایرانیان دراداره تایدواترخاطرنشان شده است: ورود نیروهای غیرمتخصص با توصیه مدیرعامل مهراقتصاد و با حقوق‌های چند میلیونی از آن جمله است. به طور مثال حقوق ماهیانه دفتر مرکزی از ۵٠ میلیون تومان به١۴٠ میلیون تومان بعد از واگذاری رسید، اخراج مدیران ارشد شرکت و پرسنل جوان و جایگزین آنها با نیروهای بازنشسته برخی ارگان‌های نظامی، کاهش شدید سودآوری شرکت به دلیل عدم تجربه کاری مدیران ارشد جدیدشرکت، نارضایتی شدید شرکت‌های کشتیرانی داخلی و خارجی، نابودی صنعت ترانشیب به دلیل اعتصاب‌های گسترده پرسنل در بندر شهید رجایی، عدم تمایل لانیرهای خارجی برای ورود به بنادر ایران به دلیل تاخیر زیاد در تخلیه و بارگیری کشتی‌ها و عدم دریافت خدمات بندر و دریایی از آن جمله است.
در این نامه تصریح شده است: در حال حاضر متوسط ساعت انتظار برای تخلیه یک کشتی دربند شهید رجایی ٣۵ ساعت است (البته در مواردی تا ٧٠ ساعت ) در حالی که قبل از واگذاری شرکت به ندرت تاخیرگزارش می‌شده است و همین امر باعث رونق بنادر دبی وعراق شده و در نهایت پرداخت جریمه ٨٠ میلیارد ریالی به آن سازمان که شما نیز قطعا در جریان آن هستید به علت کاهش شدید سرعت تخلیه کشتی های کانتینری در بندر شهید رجایی تنها نمونه‌های کوچکی از مشکلات عدیده‌ای است که شرکت تایدواتردر طول یک سال گذشته با آن دست به گریبان است.
همچنین دراین نامه با بیان این که برخلاف تعهدات این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم تعدیل نیرو تا ٢ سال این مهم انجام نشده، آمده است: برخلاف شما که با خاطری آسوده بستر می روید، دستور تعدیل نیرو در این شرکت در حال اجرا است و در مرحله اول حکم تسویه حساب تعدادی از پرسنل قدیمی شرکت صادر و آسایش و آرامش از٢ هزار پرسنل تایدواتر سلب شده است.
در پایان آمده است: با از دست رفتن اعتماد و روحیه پرسنل و عدم اطمینان از آینده کاری، نوید روزهای بحران و سیاهی در آینده صنعت دریایی و حمل ونقل کشورخواهد بود.