افق روشن
www.ofros.com

پروژه تعدیل نیروی شرکت تاژ قزوین تا اخراج ۲۰۰ کارگر ادامه می یابد


خبرگزاری کار ایران                                                                                             دوشنبه ۴ بهمن ١٣٨٩

کارفرما افزایش هزینه سوخت و مواد اولیه را عامل اصلی پایان قرار داد کارگران قراردادی اعلام کرده است و می‌خواهد همین کارگران در شرکت پیمانکاری مشغول بکار شوند که این موضوع برای کارگران که با حداقل دستمزد کار کند، غیر قابل هضم و پذیرش است.
غلامرضا شاملی، کارگر کارخانجات تاژ قزوین با ۱۴ سال سابقه کار در گفتگو با ایلنا مِی گوید: یکدفعه به من اعلام کرده‌اند پایان قرار داد در حالیکه با این مدت سا بقه کار و در آستانه شب عید نمی‌دانم چکار کنم.
شاملی با اظهار اینکه مستاجرم و ماهی ۲۷۰ هزار تومان کرایه خانه می‌دهم افزود: در این کارخانه مشکل ریه و دیسک کمر،... پیدا کردم حالا می‌گویید چکار کنم، حاضرم با حقوق پایین کار کنم.
ناصر لیایی دیگر کارگر اخراجی شرکت و با ۱۲ سال سابقه کار می‌گوید: در این شرکت سال‌ها کار کرده‌ام و با بیکاری برای پرداخت اقساط و وام خرید خانه و مایحتاج اولیه زندگی دچار مشکلات اساسی می‌شوم.
لیایی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران شرکت به علت شیمیایی بودن محصولات و مشکلات جسمی زیادی پیدا کرده‌اند افزود: هم اکنون مدارک پزشکی‌ها کارگران در پرونده‌هایشان مفقود شده است.
محمود کرمی با ۲۸ سال سابقه کار به ایلنا می‌گوید: کارم اپراتوری است گوش چپم کم شنوا شده است و هم اکنون اخراج شده‌ام چه کسی جوابگو است.
حمداله حیدری جانباز ۳۰ درصد با ۱۷ سال سابقه کاری نیز می‌گوید: در قسمت تولید اسید به بیماری‌های ریوی دچار شدم عرق می‌ریزم و کار می‌کنیم و بعد ما را اخراج مِی کنند.
ناصر عضویر با ۱۹ سال سابقه کاری گفت: متاسفانه کار‌هایم و مشاغلی که داشته‌ام همه جزو مشاغل سخت وزیان آور بوده، ولی با اتخاذ سیاست‌ها و عوض کردن دائم اسم شرکت کاری کرده‌اند که مشمول قانون شاغل شخت و زیان آور نشوم.
وی با اظهار اینکه تمایل شدید به کار دارم افزود: در حال حاضر با اخراج ما کارگران قراردادی بدنبال جایگزین نیرو‌های کاری جدید در قالب شرکت پیمانکاری با حقوق کمتر هستند که از نظر اخلاقی مطلوب نیست مسلم آزاد، عضو شورای اسلامی کار کارخانجات تاژ قزوین گفت: کارفرما بر اساس قانون کار می‌تواند پایان قرار داد کارگران قرار دادادی را اعلام کند.
یک عضو شورای اسلامی کار خواستار مساعدت استانداری در خصوص پیگیری حل مشکل کارگران اخراجی این کارخانه شد و افزود: تبعات بیکاری کارگران با سابقه کارطولانی، برای جامعه خطرناک است.
وی با اظهار اینکه از یکی از شرکت‌های پیمانکاری فعال در این شرکت از ارایه فیش حقوقی به کارگران طفره می‌رود، گفت: متاسفانه پیگیری‌ها شورای اسلامی کار تاکنون برای حل این مشکل نتیجه نداده است.