افق روشن
www.ofros.com

اخراج نیمی از کارگران شمع نور و نگرانی کارگران هفت تپه از کمبود آب

خبرگزاری کار ایران                                                                            پنجشنبه ۵ شهریور ۱٣٨٨


تعداد كاركنان شمع نور نصف شد

ایلنا: بنابر تصمیم كارفرما ”شمع نور“، تعداد كارگران این كارخانه از ابتدای ماه رمضان نزدیكبه ۵٠ درصد كاهش یافته است. به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین گفت: نزدیك به ٣٠ كارگر كارخانه شمع نور در آستانه ماه رمضان از كار بیكار شده‌اند. وی افزود: این كارگران بصورت پیمانی و موقت مشغول به كار بودند كه به دلیل اتمام قراردادكار از سوی كارفرما اخراج شدند. به گفته كریمی با اخراج صورت گرفته هم اكنون تعداد كارگران این واحد تولیدی به حدود ٣٠ نفر كه نصف تعداد كارگران پیشین است كاهش یافته است. كارخانه شمع نور در زمینه صنعت خودرو سازی فعالیت دارد در ابتدای دهه ٧٠ به بخش خصوصی واگذار شد. به گفته كرمی تا سال قبل این كارخانه نزدیك به ١٧٠ كارگر داشت. كریمی گفت: به نظر می‌رسد كه دیگر كارگران باید با انجام اضافه كاری وظیفه كارگران اخراج شده را انجام دهند.

كارگران هفت‌تپه از كمبود آب نگران‌هستند

سندیكای كارگران مجتمع نیشكرهفت اعلام كرد: درحالی كه قرار است تا سه روز دیگر كاشت نیشكر در ٢ هزار متر مزارع باقیمانده این مجتمع آغاز شود؛ مشكل تامین آب مزارع همجنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، رضا رخشان گفت: درحال حاضر مصرف آب زراعی روزانه در نیشكر هفت‌تپه به ١۵ تا ١٧ متر مكعب رسیده است و این در حالی است كه پیشتر مصرف روزانه آب زراعی این مجتمع به ٣٠ مترمكعب می‌رسید.
به گفته این فعال كارگری معلوم نیست كه كمبود آب در بزرگترین مجتمع تولید شكر ایران از خشك سالی یا بدهی این شركت به وزارت نیرو ناشی می‌شود. وی با بیان اینكه مشكل كمبود آب از سه تا چهار سال پیش آغاز شده است، یاد آوری شد آب مصرفی نیشكر هفت تپه همیشه از سد دز تامین شده است. متجمع نیشكر هفت‌تپه كه از آن به عنوان بزرگترین تولید كننده شكر در ایران یاد می‌شود دارای اراضی به وسعت ١٢ هزار متر مكعب است كه در حال حاضر هشت هزار متر آن ریر كشت است. كارگران هفت‌تپه نگران آن هستند چنانچه مشكل آب ادامه یابد ممكن است یه محصول نهایی خسارت وارد شود.