افق روشن
www.ofros.com

کارگران روکش چوبی قزوین ده ماه بدون دستمزد

خبرگزاری کار ایران                                                                                            دوشنبه ٣ اسفند ۱٣٨٨


١٠ماه بی حقوقی كارگران روكش چوبی قزوین؛ بحران كارگری در یكی از كارخانه‌های شستا

كارگران كارخانه روكش چوبی قزوین می‌گویندكه به دلیل سوء مدیریت از ١٠ ماه قبل تاكنون هیچ گونه حقوق و مزایایی دریافت نكرده‌اند. به‌گزارش‌خبرنگارایلنا، درآستانه برگزاری جلسات شورای عالی كار برای تعیین دستمزدهای سال ٨٩، كارگران كارخانه روكش چوبی شهر صنعتی البرز در استان قزوین برای پیگیری پرداخت ١٠ ماه حقوق معوقه به خانه كارگر این استان مراجعه كردند.
به‌گفته عید علی كریمی، دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین مطالبات مزدی ٧٠ كارگر این كارخانه در حالی در طول ١٠ ماه گذشته پرداخت نشده است. این در حالی است كه كارخانه روكش چوبی قزوین از یك سال پیش در قالب واگذاری‌های دولت به شركت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتمای (شستا) واگذار شده است. وی افزود: مطالبات كارگران در حالی به آستانه شب سال انباشته شده است كه براساس شنیده‌ها میان مدیران ارشد شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سر پاداش‌های چند میلیونی بحث و جدل است.
وی از مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواست تا به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای در كنار تعهدات بیمه‌ای، درمانی خود به وضع كارگران شاغل در موسسات وابسته و تحت نظارت این سازمان نیز توجه كنند. یكی از كارگران كارخانه روكش چوبی قزوین نیز درگفت‌وگو با ایلنا گفت: به دلیل سوء مدیریت در یك سال گذشته به دلیل فروش ماشین‌آلات و تعدیل نیروی انسانی فعالیت كارخانه به حالت نیمه فعال درآمده است.
وی افزود: در حال حاضر تعداد كارگران از ٣٠٠ نفر به ٧٠ نفر كارگر باسابقه ٢٠ سال كاهش یافته كه به همین دلیل فعالیت كارخانه با كمبود نیروی انسانی مواجه است. این كارگرافزود: در كنار این مساله مدتی است كه مدیریت كارخانه شروع به فروش تدریجی ابزاركارخانه كرده است.
وی با بیان اینكه كارخانه از سال ١٣۴٨ تاكنون در زمینه تولید تخته‌های سه لایی، فیبر و نئوپان فعالیت داشته‌است،گفت: به نظر می‌رسد مدیریت كارخانه قصد دارد تا بی‌سروصدا كارخانه را برای همیشه تعطیل‌كند.