افق روشن
www.ofros.com

!آقای وزیر، وضع وخیم كارگران را درك كنید


خبرگزاری کار ایران                                                                                      چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٩

آقای وزیر می‌گوید كه بخاطر بالا رفتن تورم از افزایش دستمزد كارگران خوداری می‌كنیم!
پیشنهادی دارم! جناب وزیر كار لطف كنید و یكماه فیش حقوقی خودشان را با حقوق پنج كارگر عوض كنید! مطمئن هستم كه حتما نظرتان در مورد افزایش دستمزدها عوض خواهد شد!
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=180538
ایلنا: وقتی نظر وزیر كار را در باره دستمزد سال نود خواندم بسیار شگفت زده شدم؛ گویا ایشان در این كشور زندگی نمی‌كنند و یا اینكه واقعا اطلاعی از وضعیت اسفبار كارگران ندارد كه با دو شفیت كاری در روز باز هم در زیر خط فقر زندگی می‌كنند. چطور می‌شود با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها كه گفته می‌شود بیشترین صدمه را كارگران می‌بینند؛ آقای وزیر می‌گوید كه بخاطر بالا رفتن تورم از افزایش دستمزد كارگران خوداری می‌كنیم!
پیشنهادی دارم! جناب وزیر كار لطف كنید و یكماه فیش حقوقی خودشان را با حقوق پنج كارگر عوض كنید! مطمئن هستم كه حتما نظرتان در مورد افزایش دستمزدها عوض خواهد شد!
سالهاست كه شرایط وخیم كارگران را كسی درك نكرده و به همین دلیل شما هم درك نخواهید كرد. در واقع ایرادی هم نمی‌شود گرفت. شما حتما باید اتوبوس و مترو سوار نشوید تا متوجه شوید كه مردم در طول روز را چگونه و با چه مشكلاتی تردد می‌كنند.
چطور می توانید بدون توجه به افزایش قیمت‌ آب، برق، گاز، بنزین، و گازوئیل كه بیشترین تاثیر را بروی قیمتها خواهند گذاشت چنین اظهاراتی را در مورد مزد كارگران بیان كنید؟! مگر ما كارگران چقدر یارانه نقدی می‌گیریم و یا این سهام عدالت كه شما ان را بهانه عدم اضافه شدن دستمزد آورده اید چقدر است؟
اینها برای كارگران هنوز وجود خارجی ندارد و ما تا بحال هیچ چیزی از این سهام عدالتی كه شما نام می برید ندیده‌ایم و اصلا نمی‌دانیم كه این سهام چه شكلی است! اینها برزندگی حداقلی ما مزدبگیران كه یا دركارگاه كار می‌كنیم و یا استخدام دولتی هم هستیم هنوز هیچ تاثیرنگذاشته و وجود خارجی ندارد.
خودمان می‌دانیم كه نبود تشكلهای مستقل كارگری نبود چنین وضعیتی است همان تشكل‌هایی كه باقیمانده آنها در سالهای گذشته بیشتر در حال از هم پاشیدگی قرار گرفته‌اند. شما می‌توانید چنین اظهارات یكطرفه ای بیان كنید؛ وقتی نمایندگان واقعی كارگران نباشند مسلما باید شاهد اتخاذ افزایش شندر‌غازی مزدمان باشیم! یادمان باشد كه در حال‌حاضر حقوق كارگران چندین برابر زیر خط فقر است.
آقای وزیر در پایان یادآور می‌شوم كه تنها راه چاره، تشكیل تشكلهای مستقل كارگری بدون دخالت دولت و كارفرما است سالهاست كه تجربه نبود چنین تشكل‌هایی اوضاع نامناسب كارگران بوده‌است؛ امیدورام كه با فراهم شدن زمینه تشكیل تشكلهای مستقل كارگری شاهد بهبود وضع مزدی كارگران باشیم.

* سید داوود رضوی- راننده عضو سندیكای كارگران شركت واحد