افق روشن
www.ofros.com

روند تعدیل كارگران تشدیدخواهد شد


خبرگزاری کار ایران                                                                                               یکشنبه ٦ تیر ١٣٨٩

به اعتقاد یك كارفرمای بخش خصوصی با افزایش بهای انرژی مصرفی كارخانه‌ها روند تعدیل كارگران تشدیدخواهد شد.
عباس وطن‌پرور درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با یادآوری اینكه از ١۵ تیرماه به بعد بهای برق مصرفی كارخانه ها ٣٠ درصد گرانتر خواهد شد،گفت: این اقدام تعدیل نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی با یادآوری اینكه افزایش ٣٠ درصدی برق مصرفی كارخانه ها باعث افزایش ١۴ درصدی بهای محصولات غذایی می‌شود، گفت: این افزایش درصنایع ذوب فلزكه مصرف انرژی بیشتر است تا ۵٠ درصد نیزخواهد رسید.
به گفته وطن‌پرور در نتیجه این اقدام كارگاه‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود مجبور به تسویه حساب با كارگران بیشتری خواهند شد زیرا تنها در شرایط كنونی كه هنوز بهای برق مصرفی كارخانه‌ها افزایش نیافته است، بهای اجناس داخلی ۴ برابرگرانتر از اجناس خارجی وارداتی و قاچاق است.
وی افزود: با افزایش بهای برق بهای كالاهای خارجی در مقایسه با كالاهای داخلی تغییر محسوسی نخواهد داشت.
این فعال كارفرمایی با بیان اینكه تعدیل نیروی انسانی متناسب با افزایش هزینه تولید تغییرخواهدكرد،گفت: از هم‌اكنون برخی كارفرمایان خود را برای تجدید نكردن قراردادهای كارگران آماده‌كرده‌اند.
وی یادآور شد: تنها درسه ماهه ابتدای سال جاری به دلیل كاهش یافتن قدرت خرید مردم از میزان تولیدات كارخانه‌ها كاسته و در نتیجه كارگران بسیاری بیكار شده‌اند.