افق روشن
www.ofros.com

پیگیری وكیل كارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه برای ابطال حكم اخراج

خبرگزاری کار ایران                                                                                    شنبه ١۴ آذر ۱٣٨٨


كارگران هفت‌ تپه به دلیل غبیت اخراج شدند

در پی اخراج كارگران یازداشت شده كارخانه نیشكر هفت تپه، سندیكای كارگری این كارخانه از پیگیری وكیل كارگران بازداشت شده برای ابطال حكم اخراج و بازگشت به كار كارگران بازداشت شده خبر داد.
رضارخشان از اعضای سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه درگفتگو با خبرنگارایلنا گفت: در پی صدور حكم اخراج از سوی كارگزینی كارخانه برای كارگران یازداشت شده كه در هفته گذشته صورت گرفت؛ وكیل این كارگران برای ایطال این حكم و بازگشت به كار این كارگران در تلاش است. به گفته این فعال كارگری از آنجا كه بازداشت شدگان در دادگاه به دلیل تخلفی كه در خارج از محیط كار اتفاق افتاده است به تحمل حبس محكوم شده‌اند، كارفرمای هفت تپه نمی‌تواند غیبت آنها را به عنوان تخلف در محیط كار تلقی كند.
هفته گذشته چهار نفر از كارگران شركت نیشكر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمدحیدری‌مهر و جلیل احمدی به دلیل غیبت بیش از ١۵ روز از كار اخراج شدند.
این اخراج درحالی صورت گرفت كه اخراج شدگان از مدتی پیش به دلیل سپری كردن دوره محكومیت یكساله خود در زندان اقامت دارند و به همین دلیل در سركار خود غیبت داشته‌اند.
پیشتر وكیل این كارگران از احتمال اینكه كارگران بازداشت شده به دلیل غیبت در محل كاراز اخراج شوند ابراز نگرانی كرده بود. محمد اولیای فرد در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته بود كه ممكن است تجربه قبلی برای سایر كارگران تكرار شود.
اشاره این وكیل دادگستری به چگونگی اخراج علی نجاتی دیگر كارگر اخراجی و بازداشت شده نیشكر هفت تپه است كه پیشتر در جریان اعتراض‌های كارگری این كارخانه بازداشت شد و به دلیل غیبت از كار حكم اخراج وی صادر شد.
به گفته وكیل و فعالان كارگری هرچند دوره حبس كارگران كوتاه است اما اخراج آنها در شرایط ركود اقتصادی كنونی برای خانواده های این كارگران بسیار هزینه بر است.