افق روشن
www.ofros.com

ایلنا و پرونده دستمزد ٨٩ کارگران ٣ و ۴

خبرگزاری کار ایران                                                                                             یکشنبه ٩ اسفند ۱٣٨٨


همیشه ٨ ما در گروی ٩ ما است

زندگی یك خانواده چهار نفره حداقل ٦٠٠ هزار تومان در ماه هزینه دارد اما بیشتر كارگران ماهانه كمتر از ۴٠٠ هزار تومان درآمد دارند‏؛ دولت باید از كارگر نیز همانند كارمند حمایت اقتصادی ‌كند.
ایلنا: یك‌كارگرشاغل درشركت تولیدی پلاستیك شاهین، گفت: دولت در مسائل اقتصادی آنگونه كه به كارمندان اهمیت می‌دهد به كارگران توجه نمی‌كند. حسین خراج درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا مدعی شد: درحالی كه هزینه‌ زندگی یك خانواده متوسط معادل ٦٠٠ هزار تومان در ماه است، در آمد بیشتر كارگران از ۴٠٠ هزار تومان بیشتر نمی‌شود، برای همین همیشه هشت ما گروی نه ما است.
وی افزود: این وضع درحالی ادامه دارد كه كارمندان در كنار دریافت همین حداقل حقوق از حمایت‌های اقتصادی دولت بهره‌مند هستند. خراج گفت: از روی‌آوردن كارگران شاغل و بازنشسته به اضافه كاری و مشاغل دوم و سوم می‌توان دریافت كه این گروه از جامعه برخلاف قشر كارمند از قدرت اقتصادی كمتری برخوردار هستند.
این كارگر گفت به عنوان مثال كارگران برخلاف كارمندان از مزایای خدماتی چون سبد كالای در ماه رمضان و سفركارت محروم بوده اند و این درحالی است كه دولت تایمن كننده و ارائه دهنده این خدمات بوده است.
وی افزود: از آنجا كه نمی‌توان پذیرفت كه وضع كارمندان دولت از وضع كارگران بدتر است، كارگران حاضر هستند تا برای كارفرمای دولتی كاركنند. خراج خواستار آن شد تا دركنار افزایش منطقی حداقل دستمزدهای سال ٨٩، شورای عالی‌كار بتواند دولت را مكلف كند تا از كارگران نیز مانند كارمندان دولت حمایت اقتصادی كند.

--------------------

هیچ پس اندازی نداریم

از راه كارگری روزی ١٠ هزار تومان درآمد دارم اما هزینه‌های اولیه من بیش از این مقدار است؛ درآمدم آنقدر پایین است كه برای گذران زندگی مجبورم شبها هم با ماشین دوست و آشنا كاركنم. با این همه هیچ پس‌اندازی ندارم.
یك كارگر ساختمان گفت: درآمدم آنقدر پایین است كه برای گذران زندگی مجبورم شبها هم با ماشین دوست و آشنا كاركنم.
حسن غلامی كارگر ساختمان مقیم تهران در گفتگو با ایلنا، می‌گوید: ١٠ سالی است كه برای گذران زندگی خود از شمال كشور به به تهران مهاجرت كرده ام و در این مدت از راه كارگری در ساختمانهای درحال ساخت زندگی‌خودم را تامین كرده‌ام اما در مدت اخیر هزینه‌ها آنقدر افزایش یافته است كه مجبور شده‌ام شب‌ها با ماشین دوست و آشنا مسافركشی كنم.
این كارگر ساختمانی افزود: با اینكه هم‌صبح و هم‌شب مشغول كار هستم اما درآمدم تنها برای پرداخت هزینه‌های روزانه كفایت می‌كند؛ چنانچه هنوز نتوانستم برای آیند خود پس‌اندازی داشته باشم.
وی افزود: هر چند در كار ساختمان مزدكارگر براساس عواملی چون حجم و مدت انجام كار تعیین می‌شود اما مصوبه شورای عالی كار نیز تعیین دستمزدها تاثیر گذار است. این كارگر گفت: در حال حاضر می‌توانم بگوییم كه از راه كارگری روزی ١٠ هزار تومان درآمد دارم اما هزینه‌های اولیه من بیش از این مقدار است.
وی گفت: بدون شك با افزایش دستمزد سال تعیین شده در شورای عالی كار می‌توان نسبت به افزایش مزد كارگران ساختمان خوش بین بود.