افق روشن
www.ofros.com

پرونده دستمزد ٨٩ از زبان كارگران-٩

خبرگزاری کار ایران                                                                                         پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱٣٨٨


قسطی حقوق می‌گیریم

یك كارگر صنعتی می‌گوید: وقتی كه به دلیل بدهی شركت، حقوق ۴٠٠ هزار تومانی را در اقساط ١٠٠ هزار تومانی از كارفرما دریافت می‌كنیم؛ دیگر نمی‌توانیم به سرنوشت مزد ٨٩ فكر كنیم.
اسماعیلی، كارگر كارخانه لوازم خانگی آزمایش در گفتگو با ایلنا گفت: برای من و همكارانم در شركت آزمایش مانند سایر كارگران سرنوشت مزد ٨٩ مسئله‌ای مهم است اما برای ما چگونگی دریافت دستمزد بیش از هرچیز مهم است.
وی افزود: در كارخانه آزمایش ١٧٠ تا ١٦٠ كارگر مشغول به كارهستند اما چون شركت بابت عمكرد غلط مسوولان سابق بدهكار و مقروض است؛ مطالبات همه كارگران در اقساط ١٠٠ هزار تومانی پرداخت می‌شود.
این كارگر افزود: با وجود رضایتی كه كارگران از مدیریت كنونی دارند، كارفرما هروقت كه نقدینگی داشته باشد با پرداخت مبالغی كه از ١٠٠ هزار تومان بشتر نمی‌شود؛ حقوق كارگران را بطور تدریجی پرداخت می‌كند.
اسماعیلی گفت: می دانیم با این وضع هیچ كس كار نمی‌كند اما كارگران قدیمی و جدید آزمایش فقط برای حفظ سابقه بیمه‌ای خود هر روز در كارخانه حاضر می‌شوند و درساعات‌خارج كار كارخانه از طریق مسافركشی، دست‌فروشی ، آموزش و... درآمد خانواده خود را تامین می‌كنند.
این كارگر فنی افزود: بدون شك دستمزدهای سال ٨٨ برای گذران هزینه‌زندگی هیچ كارگری كافی نبود انتظار داریم كه برای سال ٨٩ حداقل مزد بر مبنی هزینه های واقعی افزایش یابد اما معتقدیم كه دولت باید برای حفظ اشتغال به تامین نقدیگی واحد‌های مشكل دار نیز كمك كند.