افق روشن
www.ofros.com

«اخراج كارگران پرنده آبی و هفته دوم تعطیلی نساجی «تبد


خبرگزاری کار ایران                                                                                            چهارشنبه ١٧ آذر ١٣٨٩


كارگران پرنده آبی اخراج شدند

دبیراجرایی خانه كارگر بوشهر از نقض شدن رای بازگشت به كار، كارگران پرنده آبی جهان در هیات حل اختلاف اداره كار این شهرستان خبر می‌دهد.
عیسی محمدكمالی درگفتگو با خبرنگار ایلنا، با یادآوری اینكه مدتی پیش ١۵٠ كارگر شركت پرنده آبی جهان در بوشهر از كار اخراج شدند،گفت: هیات تشخیص اداره كار طی حكمی به بازگشت به كار این كارگران رای داد.
وی افزود: با این حال به تازگی مطلع شدیم كه هیات حل اختلاف رای هیات تشخیص را نقض كرده و اخراج كارگران را تاییدكرده است.
كمالی یادآور شد: شركت پرنده آبی جهان در سال ٨٦ و از محل تسهیلات زودبازه به منظور تصفیه فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.
وی افزود: در این شركت ١۵٠ كارگر بومی و غیر بومی به تصفیه فرآورده‌های نفتی مشغول بودندكه از مدتی پیش به دلایل نامشخص از سوی كارفرما اخراج شدند. دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین:

--------------------

تعطیلی نساجی «تبد» به هفته دوم رسید

دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین از ادامه تعطیلی كارخانه نساجی تبد خبر می‌دهد.
عید علی كریمی درگفت‌وگو باخبرنگار ایلنا گفت: كارخانه نساجی تبد برای دومین هفته متوالی تعطیل است و درهای آن به روی ٢۵٠ كارگر این كارخانه بسته شده‌است. این فعال كارگری یادآور شد: هفته گذشته نیز این واحد تولیدی به دلیل ناتوانی مدیریت در پرداخت مطالب كارگران تعطیل شده بود.
وی با بیان اینكه ٢۵٠ كارگر نساجی تبه نزدیك به سه ماه حقوق معوقه از كارفرما طلبكار هستند؛ گفت: این كارخانه متعلق به بنیاد جانبازان است.
كریمی با بیان اینكه در حال حاضر اكثر كارگران به صورت قراردادی مشغول به كار هستند گفت: در چنین شرایطی كه كارگران به دلیل نبود امنیت شغلی قادر به پیگیری مطالبات خود نیست و باید مسوولان دولتی از حقوق قانونی جامعه كارگری حمایت كند.
به گفته كریمی، ترس از اخراج و بیكاری باعث شده تا در بیشتر موارد كارگران قراردادی از پیگیری حقوق معوقه خود منصرف شوند.