افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران بلاتكلیف نساجی مازندران، برای دومین روز متوالی


خبرگزاری کار ایران                                                                                            یکشنبه ١٠ بهمن ١٣٨٩

جمع کثیری از کارگران نساجی مازندران برای دومین روز متوالی درمقابل نساجی طبرستان تجمع نمودند.
در این تجمع اعتراض آمیز که با حضورعده کثیری از کارگران انجام گرفته است بازنشستگان کارخانه گونی بافی نیز حضوردارند.
تعدادی از این بازنشستگان طی گفتگویی با ایلنا اظهار داشتند: علیرغم وعده‌های مدیران سابق گونی بافی این عده با پرداخت حق بیمه خود که باید از طریق کارفرما اقدام می‌شد از جیب خود وزن وبچه‌هایمان پرداخت نمودیم به امید اینکه کارفرما به تعهد خود عمل نماید ولی تاکنون نسبت به سنوات گذشته ما هیچ گونه اقدامی انجام نگرفته است.
این کارگران می‌افزایند در شرایط کنونی نیز کارفرمای جدید زیر بار نمی‌رود واعتقاد براین دارد که سنوات این عده مربوط به کسانیست که کارخانه را واگذار نموده‌اند.
این بازنشستگان می‌گویند یکی از شرایط واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار جدید پرداخت دیون کارگران این کارخانه می‌باشد که باید کارفرمای جدید نسبت به پرداخت این دیون اقدام نماید. امروز کارگران با داشتن پلاکارد خواهان توجه جدی مسئولین به مطالبات خود شدند.