افق روشن
www.ofros.com

شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری از طریق آزمون


ایلنا                                                                                                           دوشنبه ١٦ آبان ماه ١٣٩٠

معاون وزیر نفت تشریح کرد:

شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری از طریق آزمون

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت از جذب نیروهای پیمانکاری پس از برگزاری آزمون عمومی براساس داشتن تخصص و رشته مورد نیاز در صنعت نفت خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید علیرضا می‌رمحمدصادقی گفت: در ابتدا آزمون عمومی که شامل دروس عمومی زبان فارسی، انگلیسی، هوش و کامپیو‌تر است، از داوطلبان گرفته خواهد شد.
وی افزود: در صورت پذیرفته‌شدن داوطلبان در این مرحله، مصاحبه تخصصی نیز براساس رشته مورد نیاز صنعت برای متقاضیان برگزار می‌شود. داوطلبانی که در مصاحبه تخصصی پذیرفته شوند، به صورت قراردادمدت معین جذب بدنه صنعت نفت خواهند شد.
براساس این گزارش، معاون توسعه منابع انسانی وزیر نفت به‌تازگی با اشاره به برگزاری آزمون برای ساماندهی کارکنان پیمانکاری فوق دیپلم به بالای صنعت نفت، از برگزاری نخستین آزمون برای کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داده و یادآوری کرده است که کارکنان پیمانکاری با مدرک دیپلم با تاسیس یک شرکت تعاونی ساماندهی خواهند شد.
وی پیش‌تر با تاکید بر اینکه وزارت نفت برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروهای پیمانکاری خود برنامه‌های زیادی دارد، گفته بود: یکی از این برنامه‌ها این است که در جذب‌های آینده صنعت نفت به افرادی که سابقه زیادی در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت دارند، امتیازاتی داده خواهد شد.
به گفته معاون وزیر نفت، افراد با سابقه در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت در صورتی که در آزمون‌های استخدامی وزارت نفت شرکت کنند به ازای هر سال سابقه امتیازی خواهند داشت، از این رو هر چه سابقه این افراد بیشتر باشد امتیاز بیشتر و روند جذب‌شدن برایشان آسان‌تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه جذب نیروی انسانی در قالب قرارداد مدت معین برای نیروهای پیمانکاری، تنها در برابر پست‌ها و سمت‌های سازمانی خالی خواهد بود است، یادآوری کرده بود: هر جایی از صنعت نفت که سمت سازمانی خالی باشد، کارکنان پیمانکاری آن بخش می‌توانند در این آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون به صورت قرار داد مدت معیین جذب شوند.
به گفته وی افرادی که در آزمون‌های جذب به صورت رسمی و قرارداد مدت معین قبول نمی‌شوند، در شرکت‌های تعاونی سامان‌دهی خواهند شد و می‌توانند در فعالیت‌هایی که در صنعت نفت قابل واگذاری هستند، به صورت قرارداد مستقیم با شرکت‌های تعاونی به کار خود ادامه دهند.