افق روشن
www.ofros.com

تاخیر شش ماهه دستمزد علت تجمع ٦٠٠ كارگر متروی ایستگاه پل‌صدر

خبرگزاری کار ایران                                                                                           چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

نزدیك به سه سال است كه ۵٠٠ كارگر مترو و علاوه بر كارگران افغانی كه یك جمعیت ٨٠٠ نفری را تشكیل می‌دهند، برای احداث این ایستگاه زحمت می‌كشند و نزدیك به شش ماه هم حقوق دریافت نكردند.
ایلنا: صبح امروز حدود ۵٠٠ - ٦٠٠ تن از كارگران مشغول به كار در ایستگاه در دست احداث متروی پل‌صدر تجمع كرده و دست از كار كشیدند. یكی از كارگران معترض در محل تجمع به خبرنگار ایلنا،تاكید كرد: نزدیك به سه سال است كه ۵٠٠ كارگر مترو و علاوه بر كارگران افغانی كه یك جمعیت ٨٠٠ نفری را تشكیل می‌دهند، برای احداث این ایستگاه زحمت می‌كشند و نزدیك به شش ماه هم حقوق دریافت نكردند.
او همراه با سایر معترضین افزود: به جای دادن دستمزد كارگرها، حق حساب بچه‌ها را در پروژه‌های غیر از مترو هزینه می‌كنند. این كارگر ادامه داد: هیچ‌ یك از كارگرها زمان امضای قرارداد خود از متن قرارداد خبر ندارند و كارفرما با دست گذاشتن بر روی متن قرارداد، كارگر را برای امضای قرارداد فرا می‌خوانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا عبداللهی سرپرست كارگاه ایستگاه پل صدر نیز كه جز دریافت مجوز از متروی تهران تمایلی به مصاحبه نداشت، گفت: آن‌طور كه كارگرها می‌گویند نیست و نهایت سه ماه از تعویق حقوق آنها سپری می‌شود. او افزود: تا پایان هفته مشكل آنها حل می‌شود.