افق روشن
www.ofros.com

ادامه بحث یك میلیون تومان حقوق كارگران و تعطیلی كارخانه چینی حمید


خبرگزاری کار ایران                                                                                         چهارشنبه ٨ دیماه ١٣٨٩


یك میلیون تومان حقوق كارگران دارای محاسبه علمی است

بنده بصورت كارشناسی حداقل حقوق را یك میلیون تومان پیشنهاد كردم و به كار فرمایان دستور پرداخت نداده ام واینكه صنایع توانایی پرداخت حداقل های زندگی را به كارگران ندارند بحث دیگری است.
عباس كشاورز معتمدی، عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار قزوین در خصوص انتقادهای برخی افراد به بالا و غیر واقعی بودن یك میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق سال ٩٠ كارگران كشور ، اظهار كرد: بنده براساس مطالعات و محاسبات علمی و براساس هزینه تمام شده زندگی یك خانواده چهار نفره این رقم را پیشنهاد كرده ام.
به گزارش ایلنا،كشاورز معتمدی در خصوص عوامل و پارامتر های موثر در محاسباتش در خصوص پیشنهاد حقوق و دستمزد سال آینده كارگران افزود: براساس این محاسبات هزینه اجار مسكن ماهیانه حداقل ٣٠٠ هزار تومان، هزینه دو فرزند دانشجو و دانش آموز ماهانه (شهریه ، رفت وآمد و ....) ٢۵٠ هزار تومان ، هزینه پوشاك ٤ نفر در ماه ۵٠ هزار تومان ، هزینه صبحانه ، نهار و شام در ماه برای این خانواده ٣٣٠ هزار تومان است.
وی ادامه داد: هزینه آب،برق، گاز و تلفن بطور متوسط ٣۵ هزار تومان ، هزینه تعمیرات و نگهداری لوازم منزل ماهانه ۵ هزار تومان و هزینه رفت و آمد برای دو نفر ٣٠ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
عضو هیات اجرایی خانه كارگر استان قزوین اظهار كرد: رقم یك میلیون تومان حداقل حقوق كارگر بدون در نظر گرفتن اثرات قانون هدفمندی یارانه ها و هزینه ها ی درمان ، درمان (ویزیت ، دارو و بستری، فرانشیز )، هزینه های عروسی و عزا ، مسافرت ، میهمان و دیگر هزینه های غیر قابل پیش بینی محاسبه شده است.
كشاورز معتمدی با تاكید بر اینكه رقم پیشنهادی امسال پایین تر از خط فقر براساس آمار بانك مركزی كشور در سال گذشته است ،بیان كرد: بنده بصورت كارشناسی حداقل حقوق را یك میلیون تومان پیشنهاد كردم و به كار فرمایان دستور پرداخت نداده ام واینكه صنایع توانایی پرداخت حداقل های زندگی را به كارگران ندارند بحث دیگری است.

-----------------

تعطیلی كارخانه چینی حمید ادامه دارد

دبیر اجرایی خانه كارگر استان قم از ادامه تعطیلی در شركت چینی حمید خبر داد.
علی طالبی در گفت وگو با خبرنگارایلناافزود: این واحد تولیدی در گذشته از واحدهای بسیار فعال كشور در زمینه تولید چینی بود و اجناس مرغوبی را هم تولید می‌كرد.
وی با بیان اینكه حدود ۵٠٠ كارگر در شركت چینی حمید اشتغال داشته، ‌اظهارداشت: این واحد تولیدی حدود ٢٠ سال سابقه فعالیت داشت.
دبیر اجرایی خانه كارگراستان قم ورود كالاهای ارزان و بی‌كیفیت از كشور چین را علت اصلی ورشكستگی كارخانه چینی حمید عنوان كرد و اظهار داشت: كارگران این واحد بر طبق سوابق خود به بیمه بیكاری معرفی شده و این تنها كاری بود كه برای آنها انجام شد.