افق روشن
www.ofros.com

كارگران ساختمانی هنوز منتظر بیمه شدن هستند


خبرگزاری کار ایران                                                                                                دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩


مسئول انجمن صنفی كارگران ساختمانی استان تهران: هنوز منتظر بیمه شدنیم

با گذشت نزدیك به یك ماه از ابلاغ بخشنامه بیمه اجباری كارگران ساختمانی، مسوول انجمن صنفی كارگران ساختمانی استان تهران می‌گوید: با وجود ابلاغ بخشنامه مربوط به بیمه اجباری كارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی همچنان از ثبت و صادر كردن دفترچه بیمه برای كارگران ساختمانی خودداری می‌كند.
محمد باقری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر كشور تنها از كارگران ساختمانی نام نویسی می‌كنند ولی تاكنون از هیچ كارگر ساختمانی حق بیمه دریافت نكرده‌اند و هیچ دفترچه بیمه نیز صادر نكرده‌اند.
وی افزود: با این وضع شرایط كارگران ساختمانی نسبت به گذشته هیچ تغییری نكرده‌است چرا كه هنوز امكان استفاده این كارگران از مزایای بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی مهیا نشده‌است.
پیشتر در جریان تصویب قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی، كارگران ساختمانی در هفته كارگر امسال از وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواستار تصویب بخشنامه این قانون شده‌بودند.
باقری همچنین از حذف شدن انجمن‌های صنفی كارگری در چرخه شناسایی و معرفی كارگران ساختمانی واجد شاریط به شعب تامین اجتماعی انتقاد كرد و گفت: گرچه هنوز شعب تامین اجتماعی حتی برای یك كارگر ساختمانی هم بیمه اجباری رد نشده است اما بخشنامه كنونی نارسایی‌هایی دارد كه می‌تواند به محلی برای سودء استفاده سودجویان تبدیل شود.
وی یادآور شد: در بخشنامه آمده است كارگران ساختمانی كه داری كارت مهارت فنی‌حرفه ای هستند می‌توانند با مراجعه به شعب از مزایای بیمه اجباری استفاده كنند و این درحالی است كه تجربه بیمه كارگران میادین میوه وتره بار نشان می‌دهد كه بدون نظارت انجمن‌های صنفی ممكن است افراد غیر مشمول نیز از این مزایا استفاده كنند.
این فعال كارگری گفت: در صورتی كه انجمن‌های صنفی در معرفی كارگران ساختمانی نقش داشته باشند از این قبیل سوء استفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.
باقری همچنین از مسكوت ماندن روند صدور كارت مهارت فنی برای كارگران ساختمانی متقاضی استفاده از بیمه اجباری انتقاد كرد و گفت: درحالی كه یكی از معیارهای صدور دفترچه بیمه داشتن كارت مهارت عنوان شده است؛ شنیده‌ایم كه به دلیل پایان یافتن تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه‌ای با وزارت مسكن و شهر سازی برگذاری آزمون‌های مهارت متوقف شده است.