افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت کندلوس تنکابن به‌دليل عدم دريافت حقوق تجمع كردند

خبرگزاری کار ایران                                                                                           سه شنبه ١۵ دی ۱٣٨٨

بیش از ۴٠ تن از کارگران شرکت کندلوس تنکابن در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
به گزارش ايلنا، عدم دریافت حقوق از چهار ماه پیش تاکنون، عدم تمدید دفترچه‌های بیمه، و وعده‌های بی سرانجام مدیریت اين شرکت از مهمترین علل این تجمع اعتراضی بوده است.
یکی از مسئولین فرمانداری تنکابن در این‌باره به خبرنگار ايلنا گفت: فرمانداری برای حل مشکلات کارگران این شرکت جلسات گوناگونی را برگزار کرده، اما به‌دلیل عدم همکاری مدیریت شرکت این جلسات نتیجه‌ای در بر نداشت.
شرکت کندلوس به‌دلیل عدم پرداخت مالیات از چندی پیش از صدور تولیدات به خارج از کشور منع شد. کندلوس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید مواد لبنی در تنکابن است که بیش از هشت سال است در این منطقه فعالیت می‌کند.