افق روشن
www.ofros.com

در اعتراض به ٧ ماه حقوق معوقه؛

۴٠٠كارگر شركت كیسون دست از كار كشیدند


خبرگزاری کار ایران                                                                                  یکشنبه ٦ شهریور ماه ١٣٩٠

دبیر اجرایی خانه كارگراستان خوزستان گفت : كارگران شركت پیمانكار طرف قرارداد با متروی اهواز یعنی شركت كیسون به دلیل عدم پرداخت ٧ ماه حقوق خود دیروز دست از كار كشیدند.
آقایار حسینی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا افزود: حدود ۴٠٠ كارگر شركت كیسون دیروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ٧ ماهه خود دست ازكار كشیدند. وی با اشاره به تماس خود با مدیرعامل شركت متروی اهواز گفت: مدیرعامل متروی اهواز اظهار می‌دارد تمام بدهی‌های شركت كیسون پرداخت شده اما متاسفانه گویا مسوولان این شركت منابع مالی حقوق كارگران را در جای دیگری هزینه كرده اند.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا متروی اهواز نباید به پرداخت حقوق كارگران تحت پوشش شركت‌های پیمانكاری حساس باشد، اظهارداشت: قطعا همین گونه است و ما از مسوولان شهرداری مترو ومسوولان استانداری می‌خواهیم كه پیگیر مطالبات كارگران شركت كیسون باشند. بنا به گزارش های رسیده امروز هم این اعتصاب ادامه دارد.