افق روشن
www.ofros.com

كاركنان بنیاد ایران‌شناسی تعدیل شدند

خبرگزاری کار ایران                                                                                  شنبه ٣١ مرداد  ۱٣٨٨

بنیاد ایران‌شناسی در حالی دانش‌آموختگان خود را اخراج كرده است كه به تازگی ریاست آن خواستارتربیت پژوهشگر ایران‌شناسی در مقعطع دكتری شده بود. ایلنا:جمعی ازكاركنان بنیاد ایران‌شناسی به دلیل آنچه‌كه عدم تامین بودجه و اعتبارات نامیده می شود، درچند هفته اخیر اخراج شدند. به‌گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیك به ٦٠ نفر ازكاركنان بنیاد ایران‌شناسی كه بیشتر از پژوهشگران این بنیاد هستند در هفته‌های اخیر به دلیل عدم تمدید قرارداد كار، اخراج شدند.
به گفته یكی ازكاركنان تازه اخراج شده این بنیاد، این تعدیل در حالی به دلیل نبود اعتبار و بودجه انجام شده است كه پیشتر به كاركنان این بنیاد در خصوص تمدید قرارداد و تبدیل وضعیت شغلی آن وعده داده شده بود. به گفته‌كاركنان تعدیل شده این بنیاد، بیشتر تعدیل‌شدگان پژوهشگران جوانی هستند كه با تحصیلات كارشناسی ارشد از حدود هشت سال قبل تاكنون به دعوت این بنیاد مشغول به‌كار بوده‌اند.
بنیاد ایران‌شناسی كه از سال ٧٦ ١٣و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز كرده است، وظیفه نقد و بررسی، تحقیق و ترجمه و ارزیابی آثار منتشر شده در زمینه‌های ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی را به عهده دارد. یكی ازكارگران اخراج شده این بنیاد به ایلنا گفت: در میان تعدیل‌شدگان پژوهشگرانی هستندكه زمانی به عنوان دانشجو در این مركز مشغول تحصیل بوده و پس از اتمام تحصیلات و به دعوت مركز مشغول به‌كار شده‌اند.
وی یادآور شد: بنیاد ایران‌شناسی در حالی دانش‌آموختگان خود را اخراج كرده است كه به تازگی ریاست آن خواستار تربیت پژوهشگر ایران‌شناسی در مقعطع دكتری شده بود.