افق روشن
www.ofros.com

خط فقر ٩٠٠ هزار تومان و کارگران و بازنشستگان شهروندان درجه پنجم

خبرگزاری کار ایران                                                                                                 جمعه ٩ بهمن ۱٣٨٨


خط فقرامسال ٩٠٠ هزار تومان است

البته حداقل مزد ٩٠٠ هزار تومان محال است اما حالا كه دولت‌ بحث هدفمند كردن یارانه‌ها را پیگیری می‌كندجایگاه كارگران‌را در این طرح به صورت شفاف بیان‌كند وتورم ناشی از اجرای این طرح را در مزدكارگران لحاظ كند.
ایلنا: عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران‌گفت: انرژی مورد نیازروزانه هرانسان ٢٣٠٠ كالری است كه مبلغ ریالی آن برای هر روز ٣٦۵٠ تومان می‌شود.
علی‌دهقان‌كیا درگفت‌وگو با خبرنگارایلنا افزود: به عبارت دیگر برای تامین هزینه‌های‌زندگی یك خانوار4 نفره روزانه باید١۴ هزار و ۵٠٠ تومان هزینه‌كرد. وی‌گفت: تامین هزینه‌های زندگی یك خانواركارگری ۴ نفره در یك ماه ۴۴٠ هزار تومان هزینه دارد. دهقان‌كیاگفت: پایین‌ترین رقم اجاره مسكن ٢٠٠ هزار تومان است كه با رقم ۴۴٠ هزار تومان مبلغی حدود ٦۴٠ هزار تومان می‌شود. عضو هیات مدیره‌كانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌كاراستان تهران‌خاطرنشان‌كرد: خط فقردرسال‌جاری ٩٠٠ هزار تومان است اگر مسوولان غیراز این فكر می‌كنند به مردم اعلام‌كنند. وی‌گفت: البته حداقل مزد ٩٠٠ هزار تومان محال است اما حالا كه دولت‌ بحث هدفمند كردن یارانه‌ها را پیگیری می‌كندجایگاه كارگران‌را در این طرح به صورت شفاف بیان‌كند وتورم ناشی از اجرای این طرح را در مزدكارگران لحاظ كند.
اوگفت: ازدولتمردان استدعا داریم‌كه سرنوشت سهام عدالت برای‌كارگران تكرارنشود.

----------------------------

کارگران و بازنشستگان شهروند درجه ۵ محسوب می‌شوند

در ١٠٠ سال اخیر هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی درآمد نداشته است پس چرا به تعهدات خود درمقابل سازمان تامین اجتماعی عمل نمی‌کنید. حسن صادق رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران گفت: توزیع ثروت به شیوه کنونی عدالت را به همراه نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا حسن صادقی در گردهمایی اعضای مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: در شرایطی که دستمزدها ۳۰درصد از تورم عقب‌تر است اول مزد را واقعی کنند بعد یارانه‌ها را حذف کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش با توجه به مطالبات ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت گفت چرا دولت فعلی که در ١٠٠ سال گذشته بیشترین درآمد را داشته به تعهدات خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی عمل نمی‌کند.
صادقی افزود: در ابتدای دولت نهم طلب سازمان از دولت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
او گفت: در شرایطی که حق‌الزحمه پزشکان شاغل درتامین اجتماعی برای جراحی لوزه ۳ هزار تومان است آیا پزشکی حاضر به کاردر سازمان است پس نتیجه مراجعه کارگران به بیمارستان‌های خصوصی و پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی می‌شود.
صادقی گفت: تا الان هم تامین اجتماعی هنوز نتوانسته پرداخت مستمری‌ها را براساس حروف الفبا انجام دهد.
رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران: جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی شهروندهای درجه ۵ کشور محسوب می‌شوند.