افق روشن
www.ofros.com

خط فقر ملاك تعیین مزد نیست و دستمزد كارگران كمتر از ٤٠٠ هزار تومان نباشد

خبرگزاری کار ایران                                                                                           سه شنبه ١۵ دی ۱٣٨٨


یك فعال كارگری: خط فقر ملاك تعیین مزد نیست

خط فقر به معنای رفع نیازهای اولیه خوراك و پوشاك انسانهاست اما سبد هزینه خانوار شامل هزینه نیازهایی یك زندگیشرافتمندانه است. معیارهای تعیین دستمز كارگران بطور شفاف در قاون بیانن شده‌اند.
ایلنا: به اعتقاد یك فعال كارگری نباید به جای سبد هزینه خانوار، ملاك تعیین دستمزد كارگران را خط فقر قرار داد؛ زیرا خط فقر ملاك تعیین مزد نیست. جعفر عظیم زاده از اتحادیه آزاد كارگران ایران در گفت وگو با ایلنا افزود: مطابق قانون كار سبد خانوار ملاك تعیین دستمزد كارگران است. وی با بیان اینكه میان خط فقر و سبد خانوار تفاوت است افزود: خط فقر به معنای رفع نیازهای اولیه خوراك و پوشاك انسانهاست اما سبد هزینه خانوار شامل هزینه نیازهایی یك زندگی شرافتمندانه است.
این فعال كارگری با بیان اینكه میان یك فرد محتاج و فقیر با شخصی كه قادر به تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود است تفاوت بسیاری وجود دارد تاكید كرد: حتی در برترین شرایط اقتصادی نباید دستمزد كارگران را به مبنی سبد هزینه تامین كرد.
به گفته عظیم زاده سبد هزینه خانوار براساس اقتضا و نیازهای روز تغییر می‌كند می‌كند، ‌چنانچه درگذشت شاید زندگی معمولی و شرافتمندانه افراد بدون یخچال، تلویزیون یا اتومبیل سواری برطرف می‌شد اما امروز بدون این اقلام زندگی افراد دچار اخلال می‌شود. این فعال كارگری یادآور شد: هرچند در قانون معیارهای تعیین دستمز كارگران بطور شفاف بیان شده‌اند اما مقایسه كردن دستمزدها با خط از سوی صاحب نظران می‌تواند باعث اجرا نشدن قانون شود.
عظیم زاده تاكید كرد: تعیین دستمزدها بر اساس هرگونه معیاری خارج از قانون كار می‌تواند اعتراض طرفین را به دنبال داشته باشد.

-------------------

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس: دستمزد كارگران كمتر از ٤٠٠ هزار تومان نباشد

دستمزد كارگران به اندازه‌ای پایین است كه حتی فقیر هم محسوب نمی‌شوند/كارگران با این حقوقی كه می‌گیرند شرمنده خود و خانواده هایشان هستند بنابراین باید هرچه سریعتر دستمزدها تعدیل شود.
ایلنا: نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه كارگری كه زحمت می‌كشد نباید فقیر باشد،گفت: اكنون خط فقر كمتر از ۵٠٠ هزار تومان نیست بنابراین كارگری كه كار می‌كند نباید نصف یك آدم فقیر درآمد داشته باشد.
سید ناظر موسوی لارگانی درگفتگو با ایلنا با تاكید بر اینكه دستمزد كارگران به اندازه‌ای پایین است كه حتی فقیر هم محسوب نمی‌شوند؛ گفت: همه ساله دستمزد كارگران افزایش می‌یابد اما ٢ اشكال اساسی دارد اول اینكه همواره از حداقل خط فقر كمتر دریافت می‌كنند و دوم آنكه قبل از دریافت اولین حقوق قیمت‌ها گران می‌شود. وی با اعلام اینكه باید حداقل دستمزد آبرومندانه باشد گفت: آنهایی كه حداقل دستمزد كارگران را تعیین می‌كنند آیا نمی‌دانند كه پرداخت دستمزدی معادل ۵٠ درصد یك آدم فقیر، ‌كارگران را تحقیر می‌كنم.
نماینده فلاورجان در مجلس با تاكید بر اینكه در حال حاضر كارگران در سختی به سر می‌برند گفت: ناگفته پیدا ست كه كارگران با این حقوقی كه می‌گیرند شرمنده خود و خانواده هایشان هستند بنابراین باید هرچه سریعتر دستمزدها تعدیل شود.
موسوی لارگانی با تاكید بر اینكه در حال حاضر وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به هیچ وجه خوب نیست،گفت: بسیاری از كارفرمایان با مشكل كمبود نقدینگی روبه رو هستند و بسیاری دیگر انبارهای پر ازكالای تولید شده‌ای دارند كه به دلیل واردات بی‌رویه و ركود اقتصادی بازار فروش را از دست داده اند. وی از واردات بی‌رویه آهن چینی خبر داد و گفت: در حال حاضر مقادیر قابل توجهی آهن از چین وارد شده كه اقتصاد و اشتغال كشور رادر بخش آهن‌آلات با چالش جدی روبه‌رو كرده است.
نمایندده فلاورجان با تاكید بر اینكه همه مشكلات كار فرمایان را قبول داریم گفت: با این وجود نمی‌توانیم از كارگر بخواهیم كه یك زندگی حداقل آبرومندانه نداشته باشد. وی حداقل دستمزد پیشنهادی برای سال آینده را ٤٠٠ هزار تومان اعلام كرد گفت: به نظر من كمتر از ٤٠٠ هزار تومان ظلم آشكار به كارگران است. موسوی لارگانی با تاكید بر اینكه در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حقوق ١۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان به كارگران می‌دهند،گفت: مشكل در پرداخت است و اینكه نظارتی بر مشكلات كارگران وجود ندارد به همین دلیل در بدترین كارگران شرایط موجود به سر می‌برند.