افق روشن
www.ofros.com

خبرنگاران روزنامه صبح اقتصاد و ایران نیوز ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند

خبرگزاری کار ایران                                                                               دوشنبه ۱۱ آبان ۱٣٨٨

خبرنگاران و كاركنان موسسه سخن گستر که ناشر روزنامه‌های ایران نیوز و صبح اقتصاد است از ۴ ماه پیش تا کنون حقوق دریافت نكرده‌اند. به گزارش ايلنا، روز گذشته خبرنگاران روزنامه ایران نیوز و صبح اقتصاد در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود و هم چنین عیدی سال ٨٧ دست از کار کشیدند.
این واکنش و اعتراض صنفی آنها ساعتی بیش به طول نینجامید چون "پیمان جلالی"، مدیر مسوول این دو روزنامه به اعضای تحریریه، نیروهای فنی و خدماتی که حدود صد نفر هستند وعده پی گیری مطالباتشان را داد. گفته می‌شود این چندمین باری است که تحریریه این روزنامه‌ها با چنین مشکلی روبرو می‌شود و هر بار وعده‌های مسوولان موسسه سخن گستر مدتی اوضاع را بهبود می‌یابد.
اعتراض خبرنگاران روزنامه صبح اقتصاد و ایران نیوز تنها به عدم پرداخت مطالبا ت صنفی‌شان ختم نمی‌شود. آنها از مدت‌ها پیش به قراردادهای یك‌سویه و مبهم معترض بودند ولی ترس از دست دادن کار مانع رسیدن اعتراض آنها به مراجع قانونی شده است. قراردادهای موسسه سخن گستر با کارگرانش به نوعی است که آنها از مدت زمان قرارداد اطلاعی ندارند و هیچ مدرکی در خصوص انعقاد قرارداد در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد.
اعضای تحریریه روز گذشته به مدیر مسوول یک هفته فرصت داده و تاکید کردند در صورت عدم دریافت تمامی مطالباتشان محل کار خود را برای همیشه ترک کرده و حقوق قانونی‌شان را از طریق اداره کار پیگیری می‌كنند.