افق روشن
www.ofros.com

كارفرمای صنایع مخابراتی راه دور معترضان را به اخراج تهدید كرد

خبرگزاری کار ایران                                                                        چهارشنبه ١١ شهریور ۱٣٨٨


به دنبال اعتراض كارگران ITI

به عدم پرداخت هفت ماه حقوق صورت گرفت: كارفرما معترضان را به اخراج تهدید كرد

به دنبال تهدید كارفرمای موقت كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) مبنی‌بر برخورد انضباطی با كارگرانی كه نسبت به پرداخت نشدن حقوق فرد معترض هستند، تمامی كارگران این كارخانه از ساعتی پیش در محل كارخانه تجمع كردند.
ایلنا: به دنبال تهدید كارفرمای موقت كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) مبنی‌بر برخورد انضباطی با كارگرانی كه نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود معترض هستند، تمامی كارگران این كارخانه از ساعتی پیش در محل كارخانه تجمع كردند.
به گزارش ایلنا، یكی از كارگران ITI در تماس تلفنی گفت: كاسه صبر كارگرانی كه از پرداخت نشدن مطالبات هفت ماه گذشته خود عصبانی بودند با تهدیدهای امروز صبح كارفرما سریز شد و در نتیجه كارگران در محوطه و اطراف كارخانه به شعار دادن علیه مدیران كنونی كارخانه پرداختند. وی گفت: از ابتدای هفته جاری كارگران در اعتراض به وضع موجود چندین بار متحصن می‌شوند اما امروز صبح كارفرما به آنها گفت: اگر به اعتراض خود ادامه دهید همه شما را از طریق كمیته انضباطی اخراج خواهم كرد.
كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران یكی از واحدهای صنعتی استان فارس كه پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشكل شده است. اردیبهشت ماه گذشته در سفر استانی هیات دولت به استان فارس، مقرر شد تا اداره این كارخانه به طور موقت به عهده هیات نظارت بر صنایع گذاشته شود. كارگران می‌گویند با وجود اجرای مصوبه هیات دولت هنوز هیچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات و از سرگیری تولید در این كارخانه انجام نشده است.