افق روشن
www.ofros.com

بحران نمایی كارفرما كاغد وكارتن الموت برای پرداخت نکردن مطالبات كارگران

خبرگزاری کارایران                                                                                               یکشنبه ١٣ دی ۱٣٨٨


دبیر اجرایی خانه كارگر قزین:

بحران نمایی كارفرما برای ندادن حق كارگران

كارفرمای كارخانه كاغد وكارتن الموت با بحران سازی در پرداخت به موقع مطالبات كارگران تاخیر ایجاد می‌كند. كارفرما از چند سال پیش كه بخشی از كارخانه دچار حادثه حادثه آتش سوزی شد در پرداخت مطالبات تعلل می‌كند.
ایلنا: دبیر اجرایی كارخانه كاغد وكارتن الموت از تعلل عمدی كارفرما در پرداخت به موقع مطالبات كارگران این كارخانه انتقاد كرد. عیدعلی كریمی، دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: كارفرمای كارخانه كاغد وكارتن الموت با بحران سازی در پرداخت به موقع مطالبات كارگران تاخیر ایجاد می‌كند.
وی افزود: با وجود اینكه وضعیت تولید و فروش دراین كارخانه خصوصی مطلوب است، اما كارفرما به بهانه وضعیت نامطلوب حقوق كارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌كند. به گفته این فعال كارگری، كارفرمای این كارخانه با كمك استانداری بابت پرداخت مطالبات كارگران درحالی از تسهیلات مالی نیز استفاده كرده است كه حتی یك رالت نیز به كارگران تعلق نگرفته است.
در همین رابطه یكی از كارگران این كارخانه در گفتگو با ایلنا اظهارات عیدعلی كریمی را تایید كرد.
این كارگر كاغذ و كارتن الموت گفت: كارخانه ٢٠٠ كارگر دارد و تاكنون كارفرما به كمك استانداری معادل ٢ ماه حقوق كارگران تسهیلات دریافت كرده است. وی افزود: قرار بود كه این پول بابت مطالبات معوقه به كارگران پرداخت شود اما چنین نشد.
این كارگر گفت: كارفرما از چند سال پیش كه بخشی از كارخانه دچار حادثه حادثه آتش سوزی شد در پرداخت مطالبات تعلل می‌كند. به گفته این كارگر این تعلل در حالی است كه آثار ناشی از حادثه آتش سوزی دركوتاهترین زمان برطرف شد و كارخانه به وضع سابق برگشت.