افق روشن
www.ofros.com

كارگران صنایع مخابراتی راه دور با وعده پرداخت ٢ میلیارد به شیراز بازگشتند

خبرگزاری کار ایران                                                                                       سه شنبه ١١ اسفند ۱٣٨٨

كاروان٢٠٠ نفره كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران كه از ٢ روز پیش برای دریافت مطالبات معوقه‌٧٠٠ كارگر این كارخانه عازم تهران شده بودند، عصر دیروز با وعده پرداخت بخشی از مطالبات به شیراز بازگشتند.
شمشیری، عضو شورای اسلامی كار كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران به ایلنا گفت: چون مسوولان وزارت صنایع به نمایندگان كارگران وعده دادند كه حدود ٢ میلیارد تومان از طلب كارگران در روز شنبه پرداخت می‌شود كارگران به خانه‌های خود بازگشتند.
وی افزود: هرچند هنوز از بابت اجرا شدن این وعده مطمئن نیستیم، اما به خانه‌های خود بازگشتیم و سعی می‌كنیم كه امیدوار باشیم. این كارگر تصریح كرد: چنانچه این وعده تحقق نشود كارگران ITI دوباره به تهران خواهندآمد تا از مسوولان وزارت صنایع مطالبات خود را پیگیری كنند.
كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران حدود ٧٠٠ كارگر دارد و مسوولان این كارخانه در ١٣ ماه گذشته مطالبات كارگران خود را نپرداخته و كارخانه را تعطیل كرده‌اند. پیشتر هیات دولت در سومین سفر استانی برای راه‌اندازی كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران و حل مشكل بازنشستگی برخی از كارگران مصوبه‌ای را گذرانده بود. به گفته شمشیری، طبق مصوبه دولت باید ١۵ میلیارد تومان تسهیلات بابت كارگران به ITI پرداخت شود.
وی افزود: مبلغی‌كه وعده پرداخت آن برای روز شنبه داده شده است، از سوی وزارت صنایع و استانداری فارس و با نسبت ٣ به یك پرداخت خواهد شد تا پس از اجرای مصوبه دولت از محل تسهیلات پرداخت شده كسر شود.