افق روشن
www.ofros.com

ریخت ITI دولت، یك ‌ونیم میلیارد تومان به حساب كارگران

خبرگزاری کار ایران                                                                                        چهارشنبه ١٩ اسفند ۱٣٨٨


كارگران ITI به خانه‌های خود بازگشتند

دولت، یك ‌ونیم میلیارد تومان به حساب كارگران ریخت

با مراجعه روز گذشته كارگران كارخانه ITI به تهران، یك ونیم میلیارد تومان از تسهیلاتی كه وعده پرداخت آن داده شده بود؛ پرداخت شد. این پول بخشی از تسهیلات ١۵ میلیارد تومانی است كه هیات دولت پرداخت آن‌را تصویب كرده بود.
ایلنا: سرانجام با مراجعه روز گذشته كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران(ITI) به تهران یك ونیم میلیارد تومان از تسهیلاتی كه وعده پرداخت آن داده شده بود؛ پرداخت شد و كارگران به خانه‌های خود بازگشتند.
شمشیری مسوول شورای اسلامی كار، كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران در گفتگو با ایلنا، گفت: به كارگران وعده‌داده شده بود كه تا پیش از پایان سال به آنها مبلغ ٢ میلیارد تومان بابت مطالبات معوقه پرداخت خواهد شد كه با مراجعه روزگذشته كارگران ITI به وزارت صنایع و معادن در تهران، یك و نیم میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شد. وی بابیان اینكه قرار است ۵٠٠ میلیون تومان باقیمانده تا پایان سال ٨٨ به حساب كارگران واریز شود؛ گفت: تمامی این پول بخشی از تسهیلات ١۵ میلیارد تومانی است كه در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان فارس برای پرداخت ١٣ ماهه مطالبات كارگران تصویب شده‌بود.
نماینده كارگران ITI بابیان اینكه تسهیلات پرداخت شده در حساب هیات نظارت برصنایع محفوظ است؛ افزود: قرار است ظرف چند روز آینده این پول بابت ٢ ماه حقوق و عیدی سال ٨٩ به حساب ٧٠٠ كارگر این كارخانه پرداخت شود.
وی یادآورشد: كارگران همچنان خواهان اجرای كامل مصوبه هیات دولت هستند.
به گفته وی، در این مصوبه علاوه بر پرداخت تسهیلات ١۵ میلیارد تومانی به تامین كار و كمك به بازنشستگی حدود ٣٠٠ كارگر ITI تاكید شده است.
وی گفت: دربخش تامین پروژه، هیات دولت وزارتخانه‌های صنایع، نفت، ارتباطات و دفاع را ملزم كرده است تا سفارش‌های خود را به این كارخانه ‌بدهند.