افق روشن
www.ofros.com

حقوق كارگران نباید از یك میلیون تومان كمتر باشد


خبرگزاری کار ایران                                                                                             چهارشنبه ١ دی ١٣٨٩

عباس كشاورز معتمدی عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان قزوین اظهار كرد: با توجه به تورم سالانه و اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه حقوق كارگران نباید از یك میلیون تومان كمتر باشد.
به گزارش ایلنا،كشاورز معتمدی با بیان اینكه هزینه اجاره مسكن ، آموزش فرزندان و ٣۵ قلم از كالاهای اساسی به شكل قابل ملاحظه ای افزایش یافته ،گفت : بنده براساس كار مطالعاتی و كارشناسی و با در نظر گرفتن یك زندگی متوسط برای یك خانواده كارگری تصویب این رقم را به نمایندگان جامعه كارگری در شورای عالی كار پیشنهاد می كنم.
وی: از نمایندگان كارگران در شورای عالی كار می خواهیم به هیچ عنوان از مواضع بحق خود در خصوص حداقل دستمزد كارگران كوتاه نیایند.
این فعال جامعه كارگری با اشاره به اینكه در سال گذشته با فشار دولت به عنوان بزرگترین كارفرما، حداقل دستمزد كارگران با رقم ناچیزی تعیین شد ، خاطرنشان ساخت: امسال با توجه به شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها كه حتماً در سبد هزینه‌ خانوار دیده خواهد شد ، باید حداقل دستمزدها به شكل دقیق و كارشناسی تعیین شود.
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان قزوین تصریح كرد: تصویب حداقل یك ملیون تومان به عنوان پایه حقوق، منجر به ارتقاء رفاه جامعه هدف كارگری و اقشار كم‌درآمد و حداقل بگیر‌ها می‌شود و قدرت خرید این اقشار را افزایش می‌دهد.