افق روشن
www.ofros.com

هزینه ماهانه یك خانواده، طلب چند میلیون تومانی

كارگران نساجی مازندران و اخراج زنان كارگر با كوچكترین بحران


خبرگزاری کار ایران                                                                                             یکشنبه ٢١ آذر ١٣٨٩

هزینه ماهانه یك خانواده متوسط ٨٠٠ هزارتومان است

دبیراجرایی خانه‌ كارگر شهرری از آغازبرآورد شوراهای اسلامی كاراین منطقه برای محاسبه حداقل دستمزد سال ٩٠ خبرداد.
علی تركاشوند درگفت‌ وگو با خبرنگارایلنا، گفت: ازهفته گذشته شوراهای اسلامی كارخانه های شهرری با برآورد سبدهزینه‌های زندگی، كارمحاسبه دستمزدهای سال ٩٠ را آغازكرده‌اند. وی گفت: براین اساس نرخ به دست آمده ازهزینه كالاهای ضروری نشان می‌دهد كه درشرایط كنونی یك خانواده متوسط چهارنفره برای تامین نیازهای خود به ٨٠٠ هزارتومان درماه نیازدارد.
این فعال كارگری افزود: به زودی شوراهای اسلامی كارخانه های شهر ری گزارش جامع و كاملی را از برآورد سبد هزینه كا لاهای اساسی به كانون‌های شوراهای اسلامی كاراستان تهران ارسال خواهند كرد.
وی یادآور شد: بدون شك درجلسات تغییردستمزد سال ٩٠ باید تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیزگنجانده شود.
این فعال كارگری خواستارآن شد تا درجلسات تعیین مزد سال ٩٠، نرخ واقعی و حقیقی تورم ملاك تعیین حداقل مزدشود واعضای شورای عالی كارازمحاسبه دستمزد كارگران برمبنی نرخ غیرواقعی تورم خوداری كنند.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته همواره محاسبه دستمزدهای كارگران تحت تاثیرنرخ تورم غیرواقعی كه از نرخ واقعی همواره پایین‌تراست قرار داشته و درنتیجه قدرت خرید كارگران همواره پایین نگهداشته شده است.

-------------------------

طلب چند میلیون تومانی كارگران نساجی مازندران ازكارفرما

دبیراجرایی‌خانه‌كارگراستان مازندران‌گفت: هركارگرنساجی مازندران به طور متوسط ٣ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان از مدیریت شركت نساجی مازندران طلب دارد.
نصرا... دریابیگی درگفت‌وگو با خبرنگارایلنا افزود:كارگران نساجی مازندران سه ماه حقوق سال ‌٨٨ ، عیدی و پاداش سال ٨٨ و ٣ ماه حقوق درسال جاری از این شركت طلب دارند. وی با بیان این كه نساجی مازندران متشكل از واحدهای نساجی طبرستان، تلاروگونی بافی است، خاطر نشان‌كرد: درحال حاضرنساجی مازندران حدود ۶۵٠ كارگردارد.
این فعال‌كارگری با بیان این كه سوء مدیریت وكم توجهی دولت‌ها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع شركت نساجی مازندران شده است، اظهار داشت: این درحالی است كه ١۵٠٠ كارگر این واحد نیز بازخرید شده و امروز دربدترین شرایط معیشتی زندگی می‌كنند.
دبیراجرایی خانه‌كارگر استان مازندران تصریح كرد: واگذاری شركت نساجی مازندران به سرمایه‌گذارترك هم نتوانست مشكلات این واحد را حل‌كند چون زیرساخت‌های مدیریتی و صنعتی این واحد مثل سابق است.
این مقام كارگری با بیان این كه در١٠ سال‌گذشته بودجه‌های‌كلانی از سوی دولتها به شركت نساجی مازندران داده شده است،گفت: شورای عالی‌كار مصوب‌كرده بودكه این واحدبازسازی و نوسازی شودكه متاسفانه این‌گونه نشده و فقط بودجه‌ها از دولتها اخذ شده است.
دبیراجرایی‌خانه‌كارگراستان مازندران خاطر نشان‌كرد: زیان‌كاران اصلی بحران درنساجی مازندران،كارگران هستندكه یا حقوق نگرفته‌اند و یا این كه دوران دریافت مقرری بیمه بیكاری آنها به سرآمده است.

-------------------------

زنان كارگر با كوچكترین بحرانی اخراج می‌شوند

زهرا صادقی مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه كارگراستان مازندران گفت: اگر با نگاهی وسیع بنگریم با توجه به اینکه در فرهنگ اسلامی مادامی که زن در خانواده تامین باشد انگیزه کار خارج از خانه را ندارد، به این نتیجه می‌رسیم که علت اصلی كار زنان تامین نیاز مالی است.
به گزارش ایلنا، وی افزود: خانواده‌هایی که این قشر از آنها برخواسته‌اند، خانواده‌های بی‌سرپرست یا بدسرپرست و نیازمندی هستند که عدم حضور زن در آن خود باعث ناهنجاری‌های مضاعفی در مدیریت خانواده می‌شود و همچنین به علت سنگینی مسوولیتی که بر دوش این زنان است اکثر آنها دچار بیماری و پیری زودرس می‌شوند.
وی تاکید کرد: مشکلات اجتماعی زنان کارگر به فرهنگی که در محیط کار و اجتماع وجود دارد و بازخوردهای آن مربوط می‌شود.
زهرا صادقی در مورد بازخوردهای محیط کار گفت: اینگونه بحث‌ها به خصوص برای زنان جوان مشکلات زیادی دارد و البته شرایط فرهنگی سال‌های اخیر نیز آنها را بیشتر کرده طوری که،‌ زنان مجبورند به بسیای از ترس‌ها و تهدیدها پاسخ دهند اما پیشرفت شغلی نداشته باشند، و در كوجكترین بحران كارگری زنان كارگر اخراج می‌شوند وتبعیض جنسی در مورد آنها كاملا مشهود است.
مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه كارگر مازندران می‌گوید: ما فکر می‌کنیم همه باید مورد احترام باشند، در نتیجه محیط کار باید به گونه‌ای باشد که زن با حفظ اعتقاداتش بتواند آنجا کار کند و هیچ‌گونه تبعیضی در آن محیط وجود نداشته باشد.
وی بابیان اینكه در همه‌جا مساله تبعیض جنسیتی مطرح است، گفت: در کشور ما که محدودیت‌های عرفی نیز این مساله را دوچندان می‌کند اما تساوی جنسیتی و اصل عدم تبعیض از اصول بنیادی سازمان بین‌المللی کاراست كه به طور یکسان شامل مردان و زنان می‌شود كه متاسفانه در ایران این اصول بنیادی رعایت نمی‌شود.