افق روشن
www.ofros.com

ارزش جان انسان‌ها سقوط كرده‌است


مازیار گیلانی‌نژاد                                                                                                  جمعه ١٠ دیماه ١٣٨٩

روزی نیست كه از زنده بگور شدن كارگران در معادن و یا در قعر چاه و یا سقوط از بالای داربست و انفجار گاز در مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی پردیس اهواز و اراك خبری درج نشود.
ایلنا: درست یكسال قبل نیز ایلنا خبری را از این معدن مخابره نمود كه ۴ نفر از كارگران معدن هجتك زغال سنگ كرمان در اثر گاز گرفتگی ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی جان خود را از دست دادند.
با حذف بخش بازرسی و ایمنی وزارت كار و اداره نشین شدن این بازرسین، حوادث حین كار افزایش چشمگیری یافته و روزی نیست كه از زنده بگور شدن كارگران در معادن و یا در قعر چاه و یا سقوط از بالای داربست و انفجار گاز در مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی پردیس اهواز و اراك خبری درج نشود.
نكته این جاست كه رعایت نكردن ایمنی همیشه به كارگرانی كه دیگر زبانی برای اعتراض ندارند، نسبت داده می‌شود. متاسفانه تاكنون بیش ۵٠ نفر معدنچی در منطقه كرمان به دلیل سودجویی و كسب كشور طعمه مرگ شده‌اند.
سودجویی كارفرمایان و حذف بخش بازرسی و ایمنی وزارت كار دو لبه قیچی هستند كه رشته حیات كارگران را پاره می‌كنند. جالب‌ترین بخش حادثه رفتار مسوولین امر است.
كافی است مقایسه‌ای داشته باشیم با حواثد معدن شیلی و كوشش و تلاش مقامات ارشد این كشور برای بیرون كشیدن معدنچیان محبوس در معدن با بی‌تفاوتی مسوولین ذیربط در منطقه كرمان. واقعیت این است كه پیامد بخش‌نامه‌های ضد قانون اساسی و ضد كارگری نتیجه‌ای جز ارزان شدن جان كارگران ندارد.
٢ بار حادثه با یك علت مشترك طی یكسال و كشته شدن ٨ كارگر نشانه پایین آمدن جان انسان‌‌ها در برابر كسب سود و بی‌توجهی مسوولین ذیربط است.

مازیار گیلانی‌نژاد فعال كارگری در صنف فلز و مكانیك