افق روشن
www.ofros.com

درجریان غبارآلود شدن آسما‌ن خوزستان؛ همه تعطیل بودند جز كارگران

خبرگزاری کار ایران                                                                                            یکشنبه ٩ اسفند ۱٣٨٨

یك فعال كارگری می‌گوید: درجریان غبارآلود شدن آسما‌ن استان خوزستان و تعطیلی چند روزه اداره‌ها و مدارس این استان، كارگران تنها گروهی بودند كه در سركار خود حاضر شدند. رضا رخشان از فعالان كارگری نیشكر هفت تپه، در گفتگو با ایلنا گفت: در حالی كه با تشخیص استانداری، كاركنان ادارات و دانشآموزان مدارس تا فروكش كردن گرد و غبار ازرفتن به محل كار و تحصیل منع شدند؛ كارگران خورستانی در سركار خود حاضر شدند.
این فعال كارگی وقتی مسوولان اداری استان برای حفظ سلامت شهروندان دستور تعطیلی مراكز اداری و آموزشی را صادر كرده اند چرا كارگران باید مجبور به حضور در محل كار خود باشند.
به گفته رخشان كارگران شهرداری و نیشكر هفت‌تپه از جمله كارگرانی بودند كه در زمان غبار آلود بودن هوای استان خوزستان در محل كار خود حاضر شدند.
وی گفت: این درحالی است كه كارگران با كاركردن در فضای بازوآزاد بیش از كارمندان دفتری كه درمحیط‌های سربسته و پوشیده فعالیت دارند در معرض عوارض تفس هوای غبار آلود بوده‌اند.
وی از مسوولان ادراه كار و سازمان تامین اجتماعی خواست تا با نظارت برمحیط‌های كار از تكرار چنین بی عدلتی هایی جلوگیری كند.