افق روشن
www.ofros.com

شورای اسلامی كار هفت تپه حق اخراج كارگران بازداشت شده را ندارد

خبرگزاری کار ایران                                                                                   یکشنبه ٢٢ آذر ۱٣٨٨

به اعتقاد یك فعال كارگری طبق قانون كار شورای اسلامی كار حتی نمی‌تواند بدون اخطار كتبی با اخراج كارگرمتخلف موافقت كند. كاظم فرج‌اللهی درگفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانون كار، شورای تنها زمانی می‌تواند با اخراج كارگری موافقت كند كه این كارگر بابت انجام تخلف حداقل سه بار اخطار كتبی دریافت كرده باشد.
وی درمورد اخراج كارگران بازداشت شده هفت تپه گفت: اخراج این كارگران كه تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی محكوم به تحمل حبس شده‌اند درست نیست. فرج الهی افرزود: هیچ كدام از این پنج كارگر مرتكب جرم و جنایتی نشده‌اند كه كافرما به خواهد آنها را از كار اخراج كند.
این فعال كارگری افزود اگر اعضای شورای اسلامی كار نیشكر هفت تپه خود را نمانیده صنفی كارگران این شركت می‌دانند نباید با اخراج این پنج كارگر موافقت می‌كردنند.