افق روشن
www.ofros.com

اصلاح قانون كار یا چراغ سبز برای اخراج كارگران

خبرگزاری کار ایران                                                                             یکشنبه ٨ شهریور ۱٣٨٨

یك فعال كارگری گفت: در بحران اقتصادی كنونی اصلاح قانون كار می‌تواند حكم چراغ سبز اخراج كارگران را داشته باشد. به گزارش ایلنا، رضا شهابی از اعضای سندیكای كارگران شركت واحد با انتقاد تصویب بی‌‌سر و صدای كلیات لایحه اصلاح قانون كار در هیات دولت، گفت: چنین پیداست كه حتی نهادهای كارگری مورد قبول دولت نیز در جریان این مسئله نبوده اند.
این فعال كارگری خواستار آن شد تا همه فعالان كارگری به ویژه كسانی كه در مجلس خود را نماینده كارگران معرفی می‌كنند در مقابل تصویب لایحه اصلاح قانون كار كوتاه نیایند.
به گفته شهابی در اوضاع نابسامان اقتصادی حاضر اصلاح قانون كار می‌تواند حكم چراغ‌سبز برای اخراج كارگران باشد. وی یادآور شد: كارفرمایان بسیاری از كارخانه‌هایی كه در حال حاضر به دلیل مشكلات اقتصادی كار نمی‌كنند ممكن است برای نجات خود به تعدیل نیروی انسانی و اخراج كارگران متوصل شوند.
این فعال سندیكایی تاكید كرد: وزیر كار در حالی از تصویب لایحه اصلاح قانون كار خبر داد كه به عقیده فعالان اقتصادی،‌ بحران تولید و اشتغال فعلی ریشه در مسائل دیگری چون واردات بی‌رویه، قوانین غلط پولی و مالی و تزریق بی‌رویه نقدینگی دارد.