افق روشن
www.ofros.com

ادامه مشكلات‌كارگری درشركت ساسان

خبرگزاری کار ایران                                                                                          دوشنبه ٢۴ اسفند ۱٣٨٨

عضوشورای اسلامی كار شركت نوشابه‌سازی ساسان گفت: مسئولان و دولتمردان باید به هر طریقی كه می‌توانند با كمك به مدیریت وكارگران این شركت مانع از تعطیلی این واحد تولیدی باسابقه‌شوند.
محمدرضاستاری درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: این واحد یك هزاركارگر داشت كه كارفرما عذر٨٠٠ نفر از آنان را خواسته است.
وی با بیان این‌كه ماموران حراست شركت ساسان مانع ورود نماینده وزارت‌كار برای شركت در جلسه تعیین اعضای شورای اسلامی این واحد شده‌اند،گفت: در مورد اخراج كارگران وقتی به رئیس سازمان كار تهران مراجعه می‌كنیم وی می‌گوید این‌كار اخراج نیست و پایان قرارداد است.
ستاری سنوات كارگران اخراجی ساسان را بین ٢ تا ١٠ میلیون تومان اعلام كرد و گفت: با این مبلغ یكسال هم نمی‌توان زندگی كرد.