افق روشن
www.ofros.com

دستمزد یك میلیون و صد هزار تومان وعدم كسرمالیات ازحقوق كارگران


خبرگزاری کار ایران                                                                                             یکشنبه ١ اسفند ١٣٨٩


عدم كسرمالیات ازحقوق كارگران

بازرس علی‌البدل ‌كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كاراستان تهران‌گفت: براساس محاسباتی كه خودانجام داده‌ام یك خانوار ۴ نفره كارگری باید ماهانه یك میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند زندگی متوسطی را اداره‌كند. حسن‌كوه خواهی درگفت‌وگو با ایلنا افزود: اگر میزان یارانه‌های دریافتی یك خانوار ۴ نفره را نیز مدنظر قرار دهیم این خانواركارگری باید ماهانه ٩٣٠ هزار تومان درآمد داشته باشد.
وی گفت: این محاسبه بر مبنای قیمت و مصرف نان، تخم‌مرغ، پنیر، كره، ماست، برنج، روغن، قند و شكر، چای، گوشت، مرغ، حبوبات، میوه و سایر اقلام اساسی مصرفی كارگران انجام شده است و هزینه‌های زائدو تشریفاتی در این محاسبه دخالت داده شده است.
عضو هیات رئیسه كانون شوراهای اسلامی كارمحورجاده قدیم كرج تصریح‌كرد: محاسباتی اعلام شده از سوی شخص من انجام گرفته است و ارتباطی با كمیته مزد كانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌كاراستان تهران ندارد.
كوه خواهی خواستارمساعدت دولت برای عدم كسر مالیات از حقوق كارگرانی شدكه كمتر از یك میلیون تومان درماه درآمد دارند و اظهار داشت: شایسته نیست بسیاری از سرمایه‌داران از دادن مالیات فرار كنند اما كارگران و حقوق بگیران تاوان عدم پرداخت مالیات از سوی مالیات گریزان را بدهند.