افق روشن
www.ofros.com

بیش از ۴ میلیون بیكار در كشور داریم

خبرگزاری کار ایران                                                                                           یکشنبه ۴ بهمن ۱٣٨٨

اقتصاد كشور بر مبنای تعادل واردات با صادرات نیست/ در حال حاضر تاوان ناكارآمدی‌ها را كارگران با دستمزد ٢٦٣ هزار تومان پس می‌دهند.
ایلنا: نماینده كرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینكه دستمزد ٢٦٣ هزار تومان منطقی نیست،گفت: اگرچه این مبلغ به هیچ عنوان منطقی وانسانی نیست اما موقعیت اقتصادی واشتغال‌كشور به گونه‌ای شده كه كارگران به‌كمتر از اینها نیز تن می‌دهند. عزیزاكبریان درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام اینكه دستمزد كارگران نباید كمتر از ۵٠٠ هزار تومان باشد گفت: اگرچه معتقدیم دستمزد ٢٦٣ هزار تومان با واقعیت‌های موجودكشور هم‌خوانی ندارد و با این مبلغ نمی‌توان زندگی متوسط به پایین را اداره كرد اما هر چیزی با توجه به شرایط مكان و زمان تعیین می‌شود و امروزه شرایط اقتصادی كشور اجازه پرداخت‌ دستمزد بیشتر را نمی‌دهد.
وی با اعلام رقم بالای بیكاری دركشورگفت: امروزه بیش از ۴ میلیون بیكار دركشور داریم اما تاسف‌آور این است كه نیروی كار به دلیل آنكه مدتهاست بیكار مانده حاضر می‌شود با هر دستمزدی و تحت هر شرایطی كاركند تا شب دست خالی به خانه‌اش نرود.
اكبریان با اظهار تاسف ازتولید پایین و واردات بی‌رویه گفت: هنگامی‌كه برای توسعه كشاورزی كار زیربنایی صورت نگرفته، واحدهای صنعتی درحال بحران و تعطیلی قرار دارند و اتفاق جدیدی در عرصه اشتغالزایی نمی‌افتد باید هم شغل پایدار تعریف نداشته باشد و دستمزد نیروی كار با واقعیت‌ها همخوانی نكند. وی با اعلام اینكه تصمیمات درست اقتصادی به رونق و توسعه‌كشور منجر می‌شود گفت: امروزه اقتصادكشور بر مبنای تعادل واردات با صادرات نیست بلكه دروازه‌های كشور را به روی ورود هركالایی بازگذاشته‌ایم و هر جنس بنجل و بی‌كیفیتی به آسانی وارد كشور می‌شود تا صنایع را به نابودی بكشاند.
اكبریان از ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های كار، صنایع، كشاورزی، بازرگانی‌خبر داد و گفت: هر كدام از این وزارتخانه‌ها كارخودش را می‌كند و هركدام رشته دیگری را پنبه كرده است.
وی در پاسخ به اینكه باید تاوان ناكارآمدی‌ها را كارگران بدهند،گفت: اگرچه نباید چنین باشد اما درحال حاضر تاوان ناكارآمدی‌ها را كارگران با دستمزد ٢٦٣ هزار تومان پس می‌دهند.