افق روشن
www.ofros.com

بازنشستگان سمنان خواستار افزایش واقعی حقوق خود هستند


خبرگزاری کار ایران                                                                                           پنجشنبه ٣١ تیر ١٣٨٩

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق خود با توجه به نرخ واقعی تورم و مشكلاتشان هستند.
به گزارش ایلنا، حسین طاهرزاده دبیر اجرایی خانه كارگر استان سمنان در تجمع كارگران و بازنشستگان شهرستان سمنان و مهدیشهر مقابل دفتر نماینده مجلس خاطرنشان كرد: بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش ١۵ درصدی حقوق خود طبق مصوبه شورای عالی كار و اجرای نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان هستند.
وی افزود: امسال دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان به دلیل اینكه سایر بازنشستگان 6 درصد افزایش داشته‌اند بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز به همین میزان افزایش داده است اما ‌آیا این عدالت است؟
طاهرزاده ادامه داد: مجلس در بودجه سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان را به مبلغ ٢۵٠٠ میلیارد تومان در نظر گرفته بود ولی این افزایش صورت نپذیرفت ولی حقوق بازنشستگان كشوری ولشگری بر مبنای نظام هماهنگ افزایش یافت.
دبیر اجرایی خانه كارگر در این تجمع همچنین از پیشنهاد دریافت فرانشیز ۵٠ درصدی از بیماران در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های وابسته سازمان تامین اجتماعی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملكی (زیر نظر تامین اجتماعی)خبر داد و گفت: این مصوبه خلاف قانون است.
طاهرزاده تاكید كرد: نمایندگان مجلس و دولت بدانند اگر مسوولین تامین اجتماعی اقدامی برای لغو این مصوبه نكنند كارگران به گونه‌ای دیگر اقدام خواهند كرد. وی در ادامه افزود: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم كه در مورد حضور نداشتن نماینده كارگران در شورای عالی سازمان و تضییع حقوق كارگران در این خصوص اقدام جدی كنند.
لازم به ذكر است تجمع كارگران و بازنشستگان شهرستانهای سمنان و مهدیشهر مقابل دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی با سكوت و حمل پارچه نوشته‌های مرتبط با مشكلات كارگران و بارنشستگان صورت گرفت.