افق روشن
www.ofros.com

بیكاری یك هزار كارگر درایلام


خبرگزاری کار ایران                                                                                   سه شنبه ٣١ فروردین ١٣٨٩

علی غیاثی یك فعال كارگری در استان ایلام از میزان بالای تورم و گرانی در سطح كشورخبر دادوگفت: اینكه حقوق كارگران كم تعیین شود و آنان نزد خانواده شرمنده باشند به هیچ وجه درست نیست بلكه باید آبروی كارگر حفظ شود. به گزارش ایلنا،وی با اعلام اینكه زندگی كارگران در شرایط مناسبی نیست،گفت: گمان می‌كنندكه وضع كارگران مناطق محروم به دلیل هزینه‌های كمتر بهتر است اما این تفكر درست نیست.
غیاثی با اعلام اینكه كارگران در شهرهای بزرگ می‌توانند كار دوم و سوم داشته باشند گفت: درمناطق محروم یك كار هم به سختی‌گیر می‌آید بنابراین درآمد نیز پایین است و امكان در آمد حاشیه‌ای وجود ندارد و لازم است دستمزد برای مناطق محروم بیشتر باشد.
وی با اعلام اینكه درحال حاضر شركت‌های پیمانكاری بدترین ظلم را درحق كارگران می‌كنند،گفت: امروزه یك لیسانسیه عمرا‌ن كه تحت پوشش شركت پیمانكاری در شهرداری ایلام كار می‌كند ماهیانه ٣٢٠ هزار تومان می‌گیرد وای به احوالات افرادی كه سواد و تجربه لازم را ندارند.
وی با اعلام اینكه شركت‌های پیمانكاری حداقل مصوب دستمزد قانون‌كار را نیز نمی‌پردازند،گفت: این شركت به صورت آشكار حقوق كارگران را تضییع می‌كند و دست كارگر به هیچ جا بند نیست.
غیاثی با تاكید بر اینكه درصد بالای میزان بیكاری تاثیرات بدی بر دستمزدها گذاشته است،گفت: كارگر در شركت پیمانكاری حق اعتراضی ندارد در صورتی كه اعتراضی كنند به آسانی اخراج می‌شود.
وی با اعلام اینكه ایلام استانی محروم است،گفت: د راین استان كار به سختی گیر می‌آید در نتیجه كارگر رسمی وجود خارجی ندارد و كارگر قراردادی نیز با حداقل حقوق استخدام می‌شود.
غیاثی با تاكید بر اینكه در ایلام چیزی به نام امنیت شغلی وجو ندارد،گفت: بین عرضه و تقاضای كار تعادلی نیست به همین دلیل كارفرما هرگونه كه دلش می‌خواهند با كارگران رفتار می‌كند و چنانچه مایل به ادامه همكاری نباشد بدون هیچ دلیل منطقی كارگران اخراج می‌شوند. وی از بحران واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: طی سال‌های ٨٧ و ٨٨ تعداد ٢٠ واحد استان تعطیل شده و بیش از هزاركارگر بیكار شده‌اند كه همه این موارد حكایت از نبود امنیت شغلی كارگران دارد.