افق روشن
www.ofros.com

اخراج كارگران برق، بعید نیست - ایلنا و پرونده دستمزد ٨٩ کارگران

خبرگزاری کار ایران                                                                                              شنبه ٨ اسفند ۱٣٨٨


رئیس اتحادیه كارگران صنعت آب و برق: اخراج كارگران برق، بعید نیست

ممكن است در آخرین روزهای باقیمانده از سال ٨٨، عده ای از كارگران صنعت برق كشور قربانی سیاست‌های اشتباه دولت شوند؛ پیش از این نیز واگذاری‌های غلط كارخانه‌های برقبه اخراج كارگران شاغل در صنعت برق منجر شده بود.
رئیس اتحادیه كاركنان آب و برق گفت: هیچ بعید نیست كه كارگران شاغل در كارخانه‌های برق در آخرین روزهای سال جاری اخراج شوند. به گزارش ایلنا، نوروز بلوكات درگفتگو با ایلنا افزود: ممكن است در آخرین روزهای باقیمانده از سال ٨٨، عده ای از كارگران صنعت برق كشور قربانی سیاست‌های اشتباه دولت شوند. وی با اشاره به گفته‌های اخیر رئیس سندیكای كارفرمایان برق كشور كه احتمال اخراج بیش از هزار كارگر شاغل در كارخانه‌های عضو این شندیكا خبر داده بود؛ گفت: این اظهارت را باید هشدار جدی برای امینت شغلی كارگران شاغل در صنعت برق تلقی كرد.
این فعال كارگری افزود: صرفه‌نظر از اینكه تاخیر در پرداخت مطالبات دولت می‌تواند انگیره این اخراج احتمالی باشد؛ یادآور شد: پیش از این نیز در پی واگذاری‌های غلط كارخانه‌های برق تعدیل نیروی انسانی در مورد كارگران صنعت برق اجرا شده‌بود.
وی اخراج كارگران كارخانه‌های برق تهران و ساخت نیرو را نتیجه وضع به‌وجود آمده دانست. به گفته بلوكات، كارخانه برق آونگان از كارخانه هایی بود كه در زمان واگذرای، كارگرانش برای خرید آن اعلام امادگی كرده بودند اما این كارخانه به دلیل برخی مسائل به شخص دیگری واگذرا و سرانجام به بحران فعلی دچار شد.

---------------------

حداقل هزینه‌های زندگی یك كارگر ٨٠٠ هزار تومان است

حداقل هزینه‌های زندگی خانواده یك كارگر بازنشسته بین ٨٠٠ هزار تا یك میلیون تومان است. وقتی به دلیل پایین بودن حداقل مزد تنها ۶٠٠ هزار تومان آن از طریق مستمری پرداخت می‌شود؛ بازنشسته مجبور به جذب دوباره دربازار کار است.
ایلنا: به گفته یك كارگر بازنشسته لوازم خانگی، پایین بودن دستمزد‌ها باعث شده است تا بازنشستگان همچنان دغدغه معاش داشته باشد. كاشفی كارگر بازنشسته كارخانه آبسال در گفتگو با ایلنا، گفت: چند سالی است كه بازنشسته شده‌ام اما به دلیل پایین بودن مستمری بازنشستگی مجبور شده‌ام تا مانند جوانان به فعالیت خود در بازار كار ادامه دهم.
وی با یادآوری اینكه سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی را براساس حداقل مزدتعیین شده در شورای عالی كار تغییر می‌كند؛ افزود: به دلیل افزایش ناچیز مزد مستمری بازنشستگان هم پایین می‌ماند و در نتیجه بازنشستگان برای تامین معاش خود ناچار به انجام كار هستند.
این كارگر بازنشسته صنایع لوازم خانگی تاكید كرد: بازنشستگی، دوران استراحت كارگران است اما وضع نامطلوب اقتصادی باعث شده تا جوانان برای تامین معاش به خانواده‌های خود وابسته‌تر شوند و به همین كارگران بازنشسته مجبور هستند تا بر حسب تخصص یا امكاناتی كه دارند باز به فعالیت خود ادامه دهند.
كاشفی با بیان اینكه با افزایش مزد پایه می‌توان نسبت به افزایش قدرت خرید كارگران شاغل و بازنشسته امید وار بود.
یادآور شد: در برابر افزایش مزد كارگران نباید از قدرت خرید كارگران كاسته نشود.
وی تصریح كرد: در شرایط فعلی حداقل هزینه‌های زندگی خانواده یك كارگر بازنشسته بین ٨٠٠ هزار تا یك میلیون تومان برآورد می‌شود كه به دلیل پایین بودن حداقل مزد تنها ۶٠٠ هزار تومان آن از طریق مستمری پرداخت می‌شود.
این كارگر سابق گفت: به همین دلیل برای تامین باقیمانده این هزینه بازنشسته مجبور است تا دوباره مشغول به كار شود.

---------------------

به جای آن‌كه كارگران را از كار بترسانند، حداقل دستمزد را افزایش دهند

به دلیل پایین بودن دستمزدها، باداشتن نزدیك به ٣٠ سال سابقه كار، مقرری بیمه بیكاری من كه باید معادل ٧٠ درصد آخرین حقوق دریافتی باشد به ٣۵٠ هزار تومان نمی‌رسد. ایلنا: به گفته یك مقرری بگیر بیمه بیكاری، پایین بودن دستمزدها باعث شده است تا مقرری بگیران بیمه بیكاری نیز برای تامین معاش خود مخفیانه به كسب درآمد مشغول باشند. این در حالی است كه طبق قانون مقرری بگیران بیمه بیكاری در دوران دریافت این بیمه نباید اشتغال داشته باشند.
این كارگر سابق شركت نیرو در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: مدتی‌است كه به دلیل اختلاف با كارفرما از كار اخراج و برابر رای هیات حل اختلاف اداره كار از مقرری بیمه بیكاری استفاده می‌كنم. وی افزود: به دلیل پایین بودن دستمزدها، باداشتن نزدیك به ٣٠ سال سابقه كار، مقرری بیمه بیكاری من كه باید معادل ٧٠ درصد آخرین حقوق دریافتی باشد به ٣۵٠ هزار تومان نمی‌رسد. این كارگر مقرری بگیر بابیان اینكه هزینه زندگی ماهیانه خانواده او بیش از ٣۵٠ هزار تومان است؛ گفت: برای تامین سایر هزینه‌ها مجبورم تا همزمان با دریافت مستمری به طور پنهانی مشغول به كار شوم.
وی بابیان اینكه اگر دستمزدها به طور منطقی و برابر با هزینه‌های واقعی زندگی افزایش می‌یافت؛ دیگر او نیازی به انجام كار پنهانی نداشت؛ گفت: مسوولان اداره كار چگونه انتظار دارند تا كارگران مقرری بگیر فقط با دریافت مقرری ناچیز صندوق بیمه بیكاری هزینه‌های خود را تامین كنند.
این كارگر اخراجی گفت: به جای آنكه من و امثال من را از كار كردن بترسانند؛ باید حداقل مزد افزایش یابد.
وی افزود: به عنوان یك كارگر مختصص نسبت به اخراج خود معترض هستم و سرانجام یك روز بدون توجه به اینكه چقدر امكان استفاده از مقرری بیمه بیكاری را دارم؛ رای بازگشت به كار خود را از دیوان عدالت اداری خواهم گرفت و امیدوارم تا آن‌روز حداقل دستمزد‌ها افزایش یافته باشد.