افق روشن
www.ofros.com

کارگران ”اشکان چینی“ سپر انسانی مدیریت هستند

خبرگزاری کار ایران                                                                                    شنبه ٩ آبان ۱٣٨٨

در کارخانه اشکان چینی یک هزار کارگر می‌توانند کار کند اما مدیریت آن در برهه‌های مختلف از ١۵٠ تا ٣٠٠ کارگر استفاده می‌کند و آنها را هم زیاد نگه نمی‌دارد و هرچند وقت یک بار قدیمی‌ها را اخراج و کارگر جدید استخدام می‌كند.
ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مدیریت شرکت اشکان چینی از کارگران به عنوان سپر انسانی برای اجرای خواسته‌های خود استفاده می‌کند. عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه اشکان چینی از واحدهای مدرن تولید چینی در کشور است افزود: با وجودی که این کارخانه میلیاردها تومان وام گرفته است اما به صورت نیمه فعال به کار خود ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: در کارخانه اشکان چینی یک هزار کارگر می‌توانند کار کند اما مدیریت آن در برهه‌های مختلف از ١۵٠ تا ٣٠٠ کارگر استفاده می‌کند و آنها را هم زیاد نگه نمی‌دارد و هرچند وقت یک بار کارگران قدیمی را اخراج و کارگران جدید به کار می‌گیرد.
کریمی با اشاره به بدهی اشکان چینی به شرکت گاز، اظهار داشت: کارفرمای این واحد کارگران را به تجمع در شهر صنعتی البرز تشویق می‌کند تا گاز واحد وصل شود و شرکت دوباره بتواند وام‌های میلیاردی بگیرد.