افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران نازنخ قزوین در مقابل

مجلس، اخراج کارگران میرال و صنایع ارتباطی


ایلنا - اینا                                                                                                 پنجشنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٠

تجمع کارگران شرکت نازنخ قزوین در مقابل مجلس

ایلنا: عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: وزرات رفاه حقوق چندماه کارگران شرکت ریسندگی نازنخ قزوین را پرداخت نکرده است و به همین دلیل برخی از این کارگران چند روزی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت،"نادر قاضی پور"تصریح کرد: در چند روز گذشته جلساتی با صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد تا حقوق معوقه این کارگران پرداخت شود، محصولی نیز قول‌هایی مبنی بر حل مشکل این کارگران داد.
نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه این قول و قرارها عملی نشده و مشکل کارگران شرکت نازنخ قزوین همچنان پابرجاست.
" نادر قاضی پور" نماینده ارومیه امروز- چهارشنبه- به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در باره دستور اقدام فوری مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی برای برقراری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای کارگران شرکت نازنخ قزوین تذکر داد.

----------------

اخراج كارگران كارخانه شیشه میرال به دنبال طرح ضد مردمی حذف یارانه ها

آژانس ایران خبـر: بعد از حذف یارانه ها، همه كارگران شیشه میرال اخراج شدند. كارخانه شیشه میرال از دیماه ٨٩ و بعد از اجرای طرح ضد مردمی حذف یارانه ها، همه كارگرانش را اخراج كرده و تنها ١٠ كارگر در این شركت بزرگ و خوشنام باقی مانده اند .
كارخانه شیشه میرال از دیماه سال ٨٩ و بدنبال حذف یارانه ها در بخش صنعت و تولید ، و ده برابر شدن قبض های گاز و برق و آب، گران شدن مواد اولیه، گران شدن هزینه حمل ونقل و اشباع بازار از جنسهای خارجی كه ارزان قیمت تراز قیمت تمام شده در این كارخانه میباشند، دیگر توان ادامه تولید را نداشته به صورت دسته های چند نفره كارگرانش را اخراج كرده است و در حال حاضر تنها ١٠ كارگر در این كارخانه باقی مانده اند.
لازم به یاد آوری است كه كارخانه شیشه میرال در شهرك صنعتی نزدیك بوئین زهرا بوده و شیشه ها ی خودروها را تولید میكرد.

----------------

از٢٧٠ كارگرصنایع ارتباطی فقط ٣ كارگر باقی مانده اند!

آژانس ایران خـبـر: به گفته كارگران بازنشسته صنایع ارتباطی، از ٢٧٠ كارگر این كارخانه تنها 3 كارگر باقی مانده و بقیه كارگران از كار اخراج شده اند.
یكی ا ز بازنشسته ها كه قبلا در شركت صنایع ارتباطی كار میكرد، گفت: ” بحران همه كارخانه ها وواحد های تولیدی را دربرگرفته است. كارخانه صنایع ارتباطی تهران ٢٧٠ كارگر داشت، اما به مرور همه كارگرانش را اخراج كرد و در حال حاضر تنها ٣ نفر در این شركت باقی مانده اند .”