افق روشن
www.ofros.com

و پارس متال ادامه دارد ITI هنوز مشکلات و عدم پرداخت دستمزد کارگران در


ایلنا - اینا                                                                                                            شنبه ٢ مرداد ١٣٨٩


مشكلات ITI هنوز ادامه دارد

ایلنا: كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران (ITI) می‌گویند: از حدود چهار ماه پیش تاكنون دیگر نه كارفرما و نه مسوولان استانی به آنها هیچ وجهی بابت مطالبت معوقه پرداخت نكرده‌اند.
یكی از كارگران این كارخانه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: حدود چهار ماه پیش نزدیك به ٣٠٠ هزار تومان از ١۴ ماه مطالبات معوقه خود را دریافت كردیم و این آخرین مرتبه ای بود مسوولان به وعده‌خود مبنی برژرداخت بخشی از مطالبات كارگران عمل كردند.
وی افزود: حدود سه هفته پیش نیز كارگران دوباره دراعتراض به وضع موجود تحصن كردند و قرار شد تا ظرف یك هفته جددا به هر كارگر ٣٠٠ هزار تومان پرداخت شود كه هنوز این وعده محقق نشده است.
سرگردانی كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران درحالی است كه دولت در جریان سفرهای دوم و سوم به استان فارس در مجموع با پرداخت ٢٠ میلیارد تومان تسهیلات به این كارخانه موافقت كرد و همچنین به وزارتخانه‌های كار، صنایع، ارتباطات و دفاع ماموریت داد تا به وضع این كارخانه رسیدگی كنند.
كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیك به ٧٠٠ كارگر دارد كه در پی خصوصی سازی‌های سالهای ابتدایی دهه٨٠ دچار مشكل شد.
به گفته كارگران فعالیت در این كارخانه متوقف است اما كارگران از طریق انجام مشاغل كاذبی چون دست فروشی و مسافركشی ٧ درصد حق بیمه خود را به سازمان تامنی اجتماعی پرداخت می‌كنند.

-----------------

بلاتکلیفی کارگران کارخانه پارس متال

۴۵٠ آژانس ایران خبر: نفر از کارگران قراردادی پارس متال بعد از گذشت ٤ ماه که حقوق عقب افتادة آنها پرداخت نشده هنوز بلاتکلیف هستند وپولی بابت حقوق ۴ ماه اخیر دریافت نکرده اند ، از طرف مدیران دولتی کارخانه به آنها گفته شده که فعلا پولی بابت پرداخت حقوق نداریم که به شما بدهیم!!