افق روشن
www.ofros.com

اعلام شرایط بیمه، انحلال كارخانه چینی البرز و خروج کارگران افغانی


ایلنا - اینا                                                                                                             شنبه ١٣ آذر ١٣٨٩


اعلام شرایط بیمه ‌شدن افراد تحت‌تكفل بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی

ایلنا: شرایط تحت‌پوشش قرار گرفتن والدین بیمه‌شدگان و همسر بیمه‌شده زن از سوی صندوق تأمین‌اجتماعی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، به موجب قانون تأمین‌اجتماعی پدر و مادر بیمه‌شده، مشروط بر اینكه سن پدر بیش از ۶٠ سال و سن مادر بیش از ۵۵ سال باشد و معاش آنها توسط بیمه‌شده اصلی تأمین شده و مستمری دریافت نكنند، می‌توانند تحت‌تكفل بیمه‌شده اصلی قرار گیرند.
بر همین اساس شوهر بیمه‌شده زن نیز درصورتی كه معاش او توسط بیمه‌شده زن تأمین شود و سن او از ۶٠ سال متجاوز باشد یا طبق نظر كمیسیون پزشكی ازكارافتاده شناخته شود می‌تواند تحت‌تكفل همسر خود قرار گیرد.
لازم به ذكر است، شناسنامه بیمه‌شده و والدین، دفترچه بیمه و تكمیل فرم كفالت والدین یا فرم كفالت شوهر بیمه شده زن از جمله مداركی است كه بیمه‌شده هنگام مراجعه به شعبه تأمین‌اجتماعی باید همراه داشته باشد.

------------------

كارخانه چینی البرز منحل وبه یك قبرستان تبدیل شد!

كارخانه چینی البرز در شهر صنعتی قزوین با ۴۵ سال سابقه منحل و به یك قبرستان تبدیل شد شرکت چینی البرز با بیش از ۵٠٠ كارگر و با تولید انواع ظروف چینی یکی از تولیدکنندگان قدیمی مستقر در شهر صنعتی البرز بود که محصولات تولیدی آن به کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان و .. صادر میشد . به گزارش ایران كارگر این شركت در پی خصوصی‌سازی از اوایل سال ٨٢ دچار بحران شد .
در طی ٢٠ ماه گذشته ، تجمعات کارگری متعددی در قزوین و تهران توسط كارگران معترض این شركت برگزار شد و بخصوص بعد از اعلام حكم انحلال این شركت در اسفند ماه ٨٨ , كارگران طی حدود ٧ ماه هر روز بصورت مستمردر وقت اداری در این شركت جمع شده و به علامت اعتراض به حكم انحلال شركت و برای دریافت حقوقهای معوقه خود , در این شركت روی زمین می نشستند.
اما روز ٨٩.٩.١٠ از این شركت جز یك مخروبه , و دو نگهبان كه شكم آنها به پشتشان چسبیده خبری نیست !!! آب و برق و تلفن این شركت نیز كاملا قطع شده و حتی نگهبانهای آن با یك سال حقوق معوقه , نفت لازم برای گرم كردن خود در این هوای سرد را ندارند .

------------------

کارگران افغانی در حال خروج از کشور

آژانس ایران خبـر: با نزدیک شدن به اجرای طرح حذف یارانه ها همه اجناس و مخارج به طور سرسام آوری افزایش یافته است , این موضوع سبب نارضایتی شهروندان وحتی کارگران افغانی شده است وبه همین علت این روزها شاهد کمتر شدن کارگران افغانی و خروج آنها از کشور هستیم.