افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چینی البرز


ایلنا - هرانا                                                                                              سه شنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٨٩


كارگران چینی البرز با تجمع در دفتر سهامدار خواستار شدند:

انحلال كارخانه را لغو كنید

پیش از ظهر امروز گروهی از كارگران چینی البرز قزوین با مراجعه به دفتر سهامدار عمده در حوالی پارك ساعی تهران، خوستار لغو انحلال كارخانه چینی البرز و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.
ایلنا: در پی پرداخت نشدن ٧ ماه مطالبات معوقه كارگران چینی البرز و نیز اعلام انحلال این كارخانه ، جمعی از كارگران این واحد تولیدی، صبح امروز در مقابل دفتر سهام‌دار عمده چینی البرز تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از ظهر امروز گروهی از كارگران چینی البرز قزوین با مراجعه به دفتر شركت چینی مقصود در حوالی پارك ساعی تهران، خوستار لغو انحلال كارخانه چینی البرز و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.
به گفته كارگران، در پی واگذازی كارخانه چینی البرز به بخش خصوصی، شركت چینی مقصود ۵٠ درصد از سهام این كارخانه را خرید. تجمع كنندگان كه پلاكارت‌هایی با موضاعتی چون اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحلال كارخانه در دست داشتند؛ اعلام كردند: پس از واگذاری، مالكان جدید با اعتبار كارخانه تا سقف هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات بانكی كردن كه تاكنون ٦٠٠ میلیون تومان به اناه پرداخت شده است. كارگران چینی البرز می‌گویند: این پول به جای آنكه در چینی البرز سرمایه گذاری شود به نام پروژ‌های دیگری كه به ظاهر در شهرستان‌هایی چون همدان قرار دارد؛ هزینه شده است.
بنابر مشاهده خبرنگار ایلنا، درپی این تجمع، درهای ساختمانی كه دفتر كارخانه چینی مقصود در آنجا قرار داشت به روی كارگران چینی البرز بسته شد و مسوولان آن از پاسخگویی خودداری كردند.
پیش از این نیز عید علی كریمی، دبیر اجرایی خانه كارگر قزوین گفته‌بود: در اقدامی عجیب و كم سابقه كار، خانه چینی البرز در آخرین روزهای سال ٨٨ به دلیل ورشكستگی منحل شده‌است.

-----------------------

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چینی البرز


سه شنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٨٩
خبرگزاری هرانا - در پی پرداخت نشدن ۷ ماه مطالبات معوقه کارگران چینی البرز و نیز اعلام انحلال این کارخانه، جمعی از کارگران این واحد تولیدی، صبح امروز در مقابل دفتر سهام‌دار عمده چینی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند.
هم چنین پیش از ظهر امروز گروهی از کارگران چینی البرز قزوین با مراجعه به دفتر شرکت چینی مقصود در حوالی پارک ساعی تهران، خوستار لغو انحلال کارخانه چینی البرز و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.
به گزارش آفتاب، تجمع کنندگان که پلاکارت‌هایی با موضواعتی چون اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحلال کارخانه در دست داشتند؛ اعلام کردند: پس از واگذاری، مالکان جدید با اعتبار کارخانه تا سقف هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات بانکی کردند که تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان به ایشان پرداخت شده است.
کارگران چینی البرز می‌گویند: این پول به جای آنکه در چینی البرز سرمایه گذاری شود به نام پروژ‌های دیگری که به ظاهر در شهرستان‌هایی چون همدان قرار دارد؛ هزینه شده است.