افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان و اعتصاب غذای کارگران مجتمع فولاد مبارکه

خبرگزاری هرانا                                                                                                  دوشنبه ٣ اسفند ۱٣٨٨


اعتراض کارگران ذوب آهن اصفهان به حقوق و مزایا

هفته گذشته در کارخانه ذوب آهن اصفهان اعلامیه هایی پخش شد که در اعتراض به کارگران به اختلاف فاحش حقوق و مزایا با کارگران رسمی، کارگران قرارداد مستقیم را به اعتصاب غذا فراخوانده بود.
خبرگزاری هرانا - هفته گذشته در کارخانه ذوب آهن اصفهان اعلامیه هایی پخش شد که کارگران قرارداد مستقیم را به اعتصاب غذا فراخوانده بود. به گزارش شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، اعتراض این کارگران به اختلاف فاحش حقوق و مزایا با کارگران رسمی و مهم تر از آن کاهش حقوق و مزایا پس از تبدیل وضعیت از قرارداد با شرکت های پیمانکاری به قرارداد مستقیم با ذوب آهن بود.
در پی این اقدام سردار براتی مدیرعامل ذوب آهن- که به تازگی به این سمت منصوب شده - درسرکشی از قسمت های مختلف کارخانه با کارگران قرارداد مستقیم به گفتگو نشست وبه آنان قول بررسی خواسته های شان را تا آخر اسفند ماه داد.
از سوی دیگر به موازات این اقدام حراست و انتظامات کارخانه به گشت زنی و جولان دادن در کارگاه ها پرداختند و در چندین کارگاه در گفتگو با کارگران به تهدید آنان پرداخته و عنوان کردند که قرار نیست کارگران قرارداد مستقیم از حقوق و مزایایی هم سطح با کارگران رسمی برخوردار شوند. آنان از کارگران مسئول غذا -که به دریافت و توزیع غذای کارگران شیفت می پردازند- نیز خواستند که اسامی کارگرانی را که اعتصاب غذا می کنند به حراست گزارش دهند. در اقدامی دیگر مسئولان رختکن هایی که در آنها اعلامیه توزیع شده بود به حراست احضار شده و تحت فشار قرار گرفتند.
با توجه به قول مساعد مدیرعامل مبنی بر بررسی خواسته های این کارگران تا حد زیادی از التهابات کاسته شده و فعلا آنان منتظرند تا مدیرعامل جدید نتیجه بررسی های اش را اعلام کند. لازم به یادآوری است که قرارداد مستقیم بستن با کارگران شرکت های پیمانکاری در آستانه انتخابات آغاز شد و امیدهای زیادی را در بین آنان برانگیخت اما در وضعیت جدید حقوق اکثر این کارگران از سی الی صد هزار تومان کاهش یافته و سقف اضافه کاری که در شرکت ها نامحدود بود به ۴۵ ساعت محدود شده است.

-------------------

اعتصاب غذای کارگران مجتمع فولاد مبارکه

تعداد زیادی از کارگران مجتمع فولاد مبارکه اصفهان،به نشانه اعتراض به کاهش حقوق و مزایا در روزهای ١١ و ١٢ بهمن ماه، دست به اعتصاب غذا زده اند.
خبرگزاری هرانا - جمع زیادی از کارگران مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، در اعتراض به عملی نشدن وعده های مدیران و کاهش حقوق، دست به اعتصاب غذا زدند.
به گزارش شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، بر طبق خبرهایی که از مجتمع فولاد مبارکه رسیده است صدها تن از کارگران قرارداد مستقیم این شرکت در اعتراض به کاهش حقوق و مزایا وعملی نشدن وعده های مدیران کارخانه در روزهای ١١ و ١٢ بهمن دست به اعتصاب غذا زده اند.
این اعتصابات بیشتر در بخش های فولادسازی و نورد سرد این کارخانه صورت گرفته است و قرار است از ١٢ اسفند از سر گرفته شود.

انتشار از هرانا

٣ اسفند ١٣٨٨