افق روشن
www.ofros.com

یک ‌ونیم میلیون کارگر خباز از حقوق خود محرومند


خبرگزاری هرانا                                                                                                      شنبه ٢٢ آبان ١٣٨٩

کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران نانواییهای ایران در نامه‌ای از ریاست جمهوری خواستار اجرای مصوبه دستمزدهای سال ۸۹ وزارت کار و امور اجتماعی و بهر‌مندی از مزایای قانون بازنشستگی مشاغال سخت و زیان‌آور شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه این کانون کارگری آمده است: کارگران خباز یکی از اقشار زحمت‌کش جامعه ایران هستند که قبل از طلوع تا بعد از غروب آفتاب در پای کوره‌های آتش مشغول خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران هستند با این حال خود از مزایا و حقوق قانونی متعلق به کارگران محروم هستند. در ادامه این نامه آمده استکم با و جود گذشت نیمی از سال ۸۹ هنوز مصوبه دستمزدهای شورای‌عالی کار در نانوایی‌های سراسر کشور به اجرا درنیامده و این کارگران هنوز از دریافت حداقل حقوق سال ۸۹ محروم هستند.
کانون‌سراسری انجمن‌های صنفی کارگران نانوایی‌های ایران همچنین از عدم اجرای قانون مشاغل سخت زیان‌آور در محیط‌های کار خود انتقاد کرده و خواسته‌اند تا باتوجه به سختی کار خود بتوانند از مزایای بازنشستگی زودهنگام استفاده کنند.
این کارگران همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارنه‌ها یادآورشده اند: تنها در نتیجه این اقدام حق بیمه کارگران ساختمانی از ۱۰ درصد به ۳۰ درافزایش خواهد یافت که می تواند تهدیدی برای امنیت شغلی و بیمه‌ای بیش از یک میلیون و پانصد هزار خانواده خباز در سراسر کشور باشد .