افق روشن
www.ofros.com

وضعیت وخیم بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری زندانی در زندان اوین


خبرگزاری هرانا                                                                                                    شنبه ٢۴ مهر ١٣٨٩

بهنام ابراهیم زاده، فعال كارگری زندانی، بدلیل تداوم اعتصاب غذا، هم اکنون در بهداری بند ٣٥٠ اوین زندانی و در بهداری زندان بستری می باشد. بر اساس گزارش «كمپین برای آزادی كارگران زندانی» بهنام ابراهیم زاده فعال كارگری و مدافع حقوق كودك، بعد از ٤ ماه بازداشت از روز شنبه ١٧ مهر به بند عمومی ٣٥٠ زندان اوین منتقل شده است.
این فعال صنفی، ٧ مهر در اعتراض به "تداوم بازداشت خود" و "فشار و شکنجه دایم"، در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونریزی معده گردید.
بهنام به درخواست خانواده و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومی ٣٥٠ به اعتصاب غذای خود پایان داد و هم اکنون در بهداری زندان اوین در وضعیت جسمی بدی بسر می برد.
علیرغم اینكه برای بهنام وثیقه صد میلیون تعیین شده است، اما مقامات قضایی به بهانه اینكه وثیقه ای كه خانواده اش آماده كرده اند، از شهرستان می باشد و لزوما باید ازتهران وثیقه ارائه نمایند، از آزادی موقت وی ممانعت بعمل آورده اند.