افق روشن
www.ofros.com

وضعیت نامساعد جسمی رضا شهابی فعال کارگری در بند


خبرگزاری هرانا                                                                                                 یکشنبه ٣١ مرداد ١٣٨٩

صبح روز پنج شنبه ٢٨/٠۵/١٣٨٩ خانواده رضا شهابی فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران در زندان اوین با وی دیداری حضوری داشتند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا؛ در این دیدار که ربابه رضایی همسر ، شیرین شهابی دختر و برادر کوچکتر اقای شهابی حسن شهابی حضور داشتند این فعال کارگری توانست دقایقی با خانواده خود دیدار کند.
به گفته یکی از ملاقات کنندگان رضا شهابی به شدت دچار ضعف جسمانی شده، و با اشاره به ناراحتی و درد شدید در ناحیه گردن و کمر به مبتلا شدن به بیماری گوارشی اشاره کرد. از وضع جسمانی این فعال کارگری کاملا مشهود بود که وی به شدت زیر فشار روحی قرار داشته است.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت، آقای شهابی به شدت دچار ضعف جسمانی شده است و از ناحیه گردن و کمر به شدت احساس ناراحتی می کند و هم چنین از بیماری گوارشی در رنج است.
قابل ذکر است رضا شهابی پیش از بازداشتش به دلیل درد شدید در ناحیه گردن و کمر خود تحت نظر پزشک بوده و در تاریخ ١٨/٣/٨٩ یعنی کمتر از ۵ روز قبل از بازداشتش در یکی از مراکز پزشکی تهران رادیوگرافی و الکترومیوگرافی را انجام داده بود.