افق روشن
www.ofros.com

مهدی فراحی شاندیز در پایان محکومیت خود مجدداً محاکمه خواهد شد

هرانا                                                                                                                  شنبه ٢٦ دی ۱٣٨٨


فعال کارگری دربند در آستانه دادگاه مجدد

مهدی فراحی شاندیز فعال کارگری در بند مجددا در پایان محکومیت خود محاکمه خواهد شد.
خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: یک فعال کارگری محبوس در زندان اوین در پایان دوره محکومیت ٨ ماهه خود مجددا محاکمه خواهد شد.
به گزارش واحد کارگران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز فعال کارگری محبوس در زندان اوین که به علت شرکت در تجمع روز جهانی کارگر با اتهام توهین به رهبری به ٨ ماه زندان محکوم شده بود در پایان دوره محکومیت خود مجددا به دلیل تجمع در پارک لاله محاکمه خواهد شد.
لازم به ذکر است دوره محکومیت این فعال صنفی در تاریخ سوم بهمن ماه رو به اتمام است و آقای شاندیزدر مجتمع قدوسی در خیابان کوه نور ( شعبه ١٠٢٨ ) به دلیل شرکت در تجمع پارک لاله محاکمه خواهد شد، همچنین در دادگاهی دیگر، نامبرده در ١۴ بهمن ماه توسط شعبه ١۴دادگاه انقلاب به دلیل جمع آوری امضا در ترمینال خاوران برای آزادی منصور اسانلو قرار است محاکمه شود