افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب پزشکان بهداری زندان ارومیه


هرانا                                                                                                                سه شنبه ١ تیر ١٣٨٩

پزشکان بهداری زندان ارومیه در اقدامی اعتراضی نسبت به شرایط بد کاری خود دست به اعتصاب نامحدود زدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این پزشکان به علت عدم پرداخت حقوق چندین ماه خود و عدم وجود امکانات حداقلی پزشکی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان دست از کار کشیدند.
ایشان که اعتراض خود را از امروز سه شنبه اول تیرماه شروع کرده و اعلام داشتند تا تغییر شرایط به کار باز نخواهند گشت.