افق روشن
www.ofros.com

پدر فواد شمس: هیچ اطلاعی از اینکه فرزندم کجا بازداشت است ندارم

دانشجویان سوسیالیست - هرانا                                                                       جمعه ١٣ آذر ۱٣٨٨


بازداشت فواد شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

به گزراش رسیده فواد شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران روز چهارشنبه و در حال خروج از دانشکده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تاکنون وی هیچ تماسی با خانواده خود حاصل نکرده است ولی خانواده وی با پیگیری از طریق نیروهای حراست دانشگاه از بازداشت وی مطلع شده اند. گویا این بازداشت با اطلاع و هماهنگی نیروهای حراست دانشگاه تهران انجام شده است.
این فعال دانشجویی ، وبلاگ نویس و روزنامه نگار در روزهای اخیر به کمیته انضباطی احضار شده بود و قرار بود که روز چهارشنبه برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی برود که ساعاتی پیش از آن دستگیر شد.

دانشجویان سوسیالیست - چهارشنبه، ۱۱ آذر، ۱۳۸۸

-------------------------------------

پدر فواد شمس، دانشجوی بازداشتی: هیچ اطلاعی از اینکه فرزندم کجا بازداشت است ندارم

فواد شمس فعال دانشجویی، روزنامه نگار و وبلاگنویس روز گذشته و در حال خروج از دانشکده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وی پیش از این نیز به کمیته انضباطی احضار شده بود اما تاکنون هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده بود.
خبرگزاری هرانا - حقوق دانشجویان: فواد شمس فعال دانشجویی، روزنامه نگار و وبلاگنویس روز گذشته و در حال خروج از دانشکده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وی پیش از این نیز به کمیته انضباطی احضار شده بود اما تاکنون هیچ حکمی از کمیته انضباطی دریافت نکرده بود.
پدر وی در رابطه با فعالیتهای فرزندش به خبرنگار واحد دانشجویی مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران گفت: « فواد عضو هیچ گروه و دسته و حزبی چه در داخل و خارج از کشور نبوده است و با هیچ گروهی فعالیت نمیکرده و به تنهایی فعالیت میکرده است.»
پدر فواد شمس در بارهی نحوهی بازداشت فرزندش اظهار داشت: «فواد، روز چهارشنبه، بازداشت شد. من حدود ساعت ١١ شب گذشته با موبایل ایشان تماس گرفتم ولی موبایل جواب نداد و مرتبا پیغامی با عنوان تماس با مشترک مورد نظر امکان پذیر نیست، تکرار میشد. پس از این هیچ سر نخی پیدا نکردم که فواد کجا هست، تا این که امروز صبح من به حراست دانشگاه تهران مراجعه کردم و یکی از مسئولین به من گفت که فواد توسط مامورین اطلاعات، بازداشت شده است و هم اکنون پروندهی وی در دادگاه انقلاب در جریان است. البته نحوهی بازداشت و محل بازداشت او را به من نگفتند.»
پدر فواد شمس دربارهی وضعیت کنونی و محل بازداشتفرزندش گفت: «به این دلیل که به من گفتند، به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، ولی در دادگاه انقلاب هم هیچ پاسخی به من داده نشد و تنها یکی از کارمندان دادگاه به من گفت که روز شنبه به معاونت امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کنم. اصلا هیچ اطلاعی از اینکه کجا بازداشت است ندارم.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا به تنهایی بازداشت شده و یا با فرد دیگره همراه بوده است اظهار داشت: «من اطلاع دقیقی ندارم، ولی تا آن جایی که مطلع شدم فواد تنها بوده است و به طور کلی به صورت انفرادی فعالیت میکرد.»
وی همچنین در مورد سابقه ی بازداشت فرزندش و مراجعه به مراکز قضایی گفت: «او تاکنون بازداشت و یا احضار نشده بود، تنها به کمیته انضباطی دانشگاه تهران احضار شده بود و هنوز حکمی از جانب آن کمیته دریافت نکرده بود.»
فواد شمس تا این لحظه هیچ تماسی با خانوادهی خود نداشته است و خانوادهی وی با پیگیری از طریق نیروهای حراست دانشگاه از بازداشت وی مطلع شدهاند. گویا این بازداشت با اطلاع و هماهنگی نیروهای حراست دانشگاه تهران انجام شده است.