افق روشن
www.ofros.com

اعتراض مجدد کارگران نساجی مازندران

هرانا                                                                                                                    شنبه ١٢ دی ۱٣٨٨

کارکنان شرکت نساجی مازندران برای چندمین بار متوالی به عدم دریافت حقوق پنج ماهه اخیر خود اعتراض کردند. خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: این اعتراض در حالی صورت می گیرد که سرمایه گذار ترک تبار نساجی دو ماه از حقوق عقب مانده کارگران را به مدیران این شرکت پرداخت نکرده است.
به گزارش مهر، در حال حاضر مدیران شرکت نساجی مازندران از پرداخت مبلغ دریافتی از سرمایه گذار به کارگران خودداری کرده و کارگران نیز صبح شنبه با تجمع در مقابل شرکت خواستار رسیدگی مسئولان شدند.
مدیران شرکت نساجی مازندران در پاسخ به اعتراض کارگران اعلام کرده اند که اگر از اعتراض دست بکشند یک ماه از حقوق معوقه خود را می گیرند و در صورت مطالبه کل و ادامه اعتراض مبادرت به اخراج کارگران خواهند کرد.
احیاء کارخانجات نساجی مازندران از مصوبات سفر دور اول دولت به مازندران بوده که با حضور سرمایه گذار خارجی این امر تا حدودی محقق شده است. مسئولان و نمایندگان شهرستان قائمشهر، اجرای قرارداد سرمایه گذار نساجی را منوط به گشایش اعتبارات ال سی اعلام کرده اند ولی بر اساس اخبار کسب شده خبرنگار مهر سرمایه گذار هنوز اقدام به هزینه سرمایه آورده خود نکرده تا اعتماد مسئولان را جلب کند.